Soldiers of the American Civil War

Soldiers of the American Civil War

The American Civil War was fought between the Confederacy and the Union.

История и цивилизация

Ключови думи

американската гражданска война, конфедерация, гражданска война, член на профсъюз, въоръжаване, войник, пехотинец, униформа, Американски, облекло

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Cannon operation (18th century)

The cannon was an important type of firearms at the beginning of modern history,...

Щати и градове в САЩ

Тази анимация показва щатите и по-големите градове в САЩ.

Планината Ръшмор, САЩ

В гранитната скала на този национален паметник са издълбани скулптурите на четирима...

Южняшка плантация с роби в САЩ, 19. в.

Преди Американската гражданска война използването на робски труд в плантациите било...

Белият дом (Вашингтон 1800)

Една от най-известните сгради на планетата - жилище и работно място на президента на...

Hungarian hussar

The term ´hussar´ refers to a type of light cavalry which originated in Hungary and was...

Napoleon´s soldier (19th century)

Napoleon Bonaparte´s Grande Armée was considered invincible.

Soldiers of the Hungarian War of Independence (1848–49)

The main participants in the battles of the Hungarian War of Independence were the...

Австрийски пехотинец от епохата на Хабсбургите

Пехотата на Хабсбургската империя взела участие в множество битки.

Американски войник (II-ра Световна война)

Американските войници участват в почти всички главни военни действия през II-рата...

American Marine (beginning of the 21st century)

The US Marine Corps is an important branch of the US Armed Forces, with about 200...

Added to your cart.