Село Лястовичево

Село Лястовичево

Забавна анимация за развиване на ориентацията с използване на карта.

Природни науки

Ключови думи

изглед отгоре, карта, Ориентация, stereopsis, пространствено възприятие, игра, 3D

Свързани ресурси

Кръстовище

Забавна анимация за пространствено ориентиране.

Роботи

Забавна игра с различните изгледи на пространствени предмети.

Бюрото на Мила

Интерактивна игра с изгледи от различни страни на сложни предмети.

Детска стая

Анимацията развива пространственото мислене.

Катя на детската площадка

Живописна и забавна анимация за по-добра пространствена ориентация.

Кухненско обзавеждане - пространствена координатна система

Практическо прилагане на пространствена координатна система чрез компютърни модели на...

Ames room

An Ames room is a distorted room that is used to create an optical illusion.

Navigation in space

The animation helps to develop space perception and navigation in space using space...

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

The first days in school

Learn the concept of colours, numbers, letters and shapes while playing

Added to your cart.