Relief map of China

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

География и икономика

Ключови думи

Китай, география, физическата география, релеф, хидрография, Планинска верига, река, море, Алфьолд, плато, басейн, природа, залив

Свързани ресурси

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Голяма панда

Да се запознаем с тази мечка, станала емблема на движението за защита на животните.

Забраненият град (Пекин, ХVІІ век)

Забраненият град е един от най-величествените и тайнствени паметници в императорски Китай.

Administrative divisions of China

A presentation of the major administrative units of China.

Chinese house

A traditional Chinese siheyuan is a building complex that surrounds a rectangular courtyard.

Великата китайска стена

Целта да бъде изградена единна система от отбранителни съоръжения, е била да бъдат спрени...

Държавите по света

Тази анимация показва държавите, техните знамена и столици.

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Пагодата Лохе (Ханджоу, XII век)

Будистката пагода на шестте хармонии се намира в Китай на река Цянтан.

Medieval Chinese soldier

The equipment of ancient Chinese soldiers was rudimentary.

Added to your cart.