Работа на речните шлюзове

Работа на речните шлюзове

С шлюзовете се преодолява разликата във височините при речното плаване.

География и икономика

Ключови думи

речните брави, декоративна врата, шлюзова камера, заключване на системата, транспорт, водния транспорт, доставка, кораб, река, либела, разлика във височината, география

Свързани ресурси

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Сладководна бисерна мида

Широкоразпространено сладководно мекотело.

Как работи ескалаторът?

Тази анимация показва как работи ескалаторът.

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Панамски канал

Панамският канал е изкуствен воден път, създаден за да се съкрати мореплавателния път...

How does it work? - Sonar

This animation demonstrates how sonar works.

Land reclamation in the Netherlands, 17th century

Inhabitants of the northern part of the Netherlands have successfully fought the sea...

Syrian water wheels (City of Hama, 13th century)

Medieval Syrian water wheels were used to convey water to distant areas.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight...

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Container ships

Commercial maritime routes of container ships form a global network.

Added to your cart.