Pyrimidine (C₄H₄N₂)

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

пиримидин, азот-containingcompound, хетероциклено съединение, хетероатом, пиримидин скелет, цитозин, тимин, урацил, нуклеинова киселина, нуклеотид, витамин, ДНК, RNA, основна двойка, Органична химия, химия, биохимия, биология

Свързани ресурси

Purine (C₅H₄N₄)

A heterocyclic aromatic organic compound, its derivatives include guanine and adenine.

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

DNA

Carrier of genetic information in cells.

RNA

A polynucleotid made up of phosphoric acid, ribose, and nucleobases (cytosine, uracil,...

Бавноходка

Бавноходките могат да оцеляват в екстремни условия, дори в космоса.

Анилин (фениламин) (C₆H₅NH₂)

Най-простият представител на ароматните амини. Научното му название е финиламин.

Бензен (C₆H₆)

Бензенът е най-простият ароматен въглеводород.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

A crystalline compound found in nucleic acids, coenzymes, nucleotides and nucleosides.

Covalent bonds in benzene molecules

In benzene there are sigma bonds and delocalised pi bonds between carbon atoms.

Imidazole (C₃H₄N₂)

A biologically and practically important organic compound.

Naphtalene (C₁₀H₈)

The simplest polycyclic aromatic hydrocarbon.

Pyridine (C₅H₅N)

A basic heterocyclic organic compound; a colourless, pungent toxic liquid.

Pyrrole (C₄H₅N)

A heterocyclic organic compound.

Styrene (vinyl benzene) (C₈H₈)

A colourless liquid with an odour similar to benzene. The monomer of polystyrene.

Бензоена киселина (C₆H₅COOH)

Най-простият представител на ароматните карбоксилни киселини.

2-deoxy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

A component of DNA, it contains one less hydroxyl group than β-D-ribose.

Molecule exercise VII (Organic nitrogen compounds)

An exercise about the groups and structure of organic nitrogen compounds.

Added to your cart.