Persian pontoon bridge (5th century BC)

Persian pontoon bridge (5th century BC)

King Darius as well as Xerxes built pontoon bridges across the Bosphorus for the Persian army.

История и цивилизация

Ключови думи

понтонен мост, Персийската империя, Босфор, Дарий I, Xerxes, Европа, Мала Азия, галера, континент, Херодот, война, Hellespont, Дарданелите, пролив, военна кампания, воюване, в древността

Свързани ресурси

Персийски владетел (V в. пр.Хр.)

Древните персийски владетели управлявали огромна по размери империя и имали несметни...

Персийски воин (V в. пр.Хр.)

Отличните стрелци с лък били най-страховитите воини на персийската армия.

Гръцка и македонска фаланга

Фалангата възникнала като бойна формация на тежковъоръжената гръцка пехота.

Изобретенията на Леонардо да Винчи - подвижен мост (1487г. -1489г.)

Творческото наследство на Леонардо включва и няколко проекта на мостовете. Този...

Гръцки хоплит (V в. пр. Хр.)

Тежковъоръжен пехотинец от Древна Елада

Bireme (ancient oared warship)

A bireme is a type of ancient warship, with a characteristic pointed bow and two decks of...

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Types of bridges

Types of bridges include beam-, arch-, suspension-, cantilever and truss bridges.

Битка при Термопилите (480 г. пр. Хр.)

Това сражение от времето на Гръко-персийските войни станало известно с героичната...

Битката при Саламин (480 г. пр. Хр.)

Гръцкият флот дължал успеха си на добрата си тактика и на своите бързи и маневрени кораби.

Битката при Маратон (490 г. пр. Хр.)

Маратонското бягане било учредено в памет на бягането на гръцки воин след битката при...

Битката при Исос (333 г. пр. Хр. )

В тази битка македонската войска на Александър Велики нанесла съкрушително поражение на...

Средновековен обитаем мост (Лондонският мост от 16. в.)

На обитаемия мост над Темза по времето на Тюдорите имало около 200 сгради.

Chain Bridge (Budapest)

The Széchényi Chain Bridge, named after István Széchenyi, was the first permanent bridge...

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

The suspension bridge that stretches above the strait between San Francisco Bay and the...

The Macedonian Empire

The legendary ruler and military leader, Alexander the Great, established a vast empire.

Added to your cart.