Оазис

Оазис

Оазиси възникват в пустини или полупустини, в места, където има вода.

География и икономика

Ключови думи

Оазис, пустиня, Sahara, водоносен хоризонт, артезиански кладенец, селското стопанство, поливното земеделие, селище, пружина, география

Свързани ресурси

Сцени

Оазис

 • канал
 • зърнени култури
 • финикови палми
 • село с глинени колиби
 • лозя
 • водопровод
 • банани

Оазисите са местности в пустини или полупустини, където блика необходимата за живот вода. Водата идва от извори, от реки, спускащи се от близка планина, или от подземни води, събиращи се в земните вдлъбнатини. В оазисите се заселват хора и благодарение на водата се занимават със земеделие. Естествената флора и фауна на оазисите са много по-богати и разнообразни отколкото в заобикалящата ги пустиня.

Видове оазиси според прозхода на водата:

Речни оазиси - възникват в близост до реки, протичащи през пустинята. Хората напояват земята посредством кладенци и водни колела.

Езерни оазиси - възникват по места, където вятърът е отнесъл повърхностния земен слой до пласта с подземни води. Подземните води излизат на повърхността, събират се във вдлъбнатина и образуват езеро. Хората напояват обработваемата земя с помощта на кладенци и водни колела.

Изворни оазиси, оазиси с естествени извори от подземни води – възникват в области, където подземните води излизат на повърхността, най-често в подножието на планина. Водата стига до нивите по канали.

Изворни оазиси, фогара - подземната вода, която извира на няколко километра от оазиса, отива към обработваемата земя по подземни канали.

Оазисното стопанство е вид поливно земеделие. То покрива собствените нужди и осигурява продукти за търговия. Обработваемата земя се използва интензивно, стопанството е ограничено от възможностите за напояване. Оазисното стопанство изисква голям брой работници. Типичният начин на работа – "на етажи" – се осъществява с много работници, защото възможността за обработване на нивите с машини е ограничена.

Селище в оазис

 • артезиански кладенец
 • езеро
 • канал

Насаждения от финикови палми

 • дъжд
 • подземни води
 • артезиански кладенец
 • оазис
 • водонепропусклив слой

Бананови насаждения

 • дъжд
 • подземни води
 • артезиански кладенец
 • оазис
 • водонепропусклив слой

Зърно

 • дъжд
 • подземни води
 • артезиански кладенец
 • оазис
 • водонепропусклив слой

Лозя

 • дъжд
 • подземни води
 • артезиански кладенец
 • оазис
 • водонепропусклив слой

Равнища на оазиса

 • зърнени и зеленчукови култури
 • лозе
 • овощни дървета и банани
 • финикови палми

Напречен разрез на оазис

 • дъжд
 • подземни води
 • артезиански кладенец
 • оазис
 • водонепропусклив слой

Анимация

 • канал
 • зърнени култури
 • финикови палми
 • село с глинени колиби
 • лозя
 • водопровод
 • банани
 • зърнени и зеленчукови култури
 • лозе
 • овощни дървета и банани
 • финикови палми
 • дъжд
 • подземни води
 • артезиански кладенец
 • оазис
 • водонепропусклив слой

Дикторски текст

Оазисите са местности в пустини или полупустини, където има източник на вода. Благодарение на наличната вода в оазисите се заселват хора и отглеждат растения и животни.

Водата идва от естествени извори, от постоянни реки или от изкуствени кладенци. Валежите се просмукват в почвата и се събират между скалните пластове. Случва се изворът да се намира далеч от оазиса. Водата от така наречените артезиански кладенци преминава през горния водонепропусклив слой и осигурява постоянно снабдяване с вода на обитателите на оазиса.

Селищата в оазисите се отличават с определена структура. Необходимият за живота на хората източник на вода се намира в центъра на селото. Около него хората изграждат своите домове и обори за животните. Във външния кръг са разположени парцели с полезни растения. Водата отива до отдалечените парцели по канали и растенията получават нужната им влага. Оазисното селище често е оградено със стена, която го предпазва от пясъчни бури.

Оазисното стопанство е форма на поливното земеделие. Поради ограничената площ селското стопанство е много интензивно. Специфичните за климата растения придават голямо богатство на флората в оазиса. Обикновено земеделието се осъществява на три равнища. На първото се отглеждат житни и зеленчукови култури, на средното – грозде, банани и различни плодове, а на най-горното равнище се намират финиковите палми.

Въпреки че оазиси има по цял свят, за родина на тези екологични острови се смята пустинята Сахара. На сателитната снимка на областта доминира жълтият цвят. Добре се виждат обаче и зелените петна на оазисите, където има живот.

Свързани ресурси

Село

Селото е първото по вид селище, създадено от човека.

Прецизно земеделие

Анимацията показва използването на модерните технологии в селското стопанство.

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Африкански слон

Най-големият сухоземен бозайник.

Едногърба камила

The dromedary is an indispensable animal for inhabitants of the deserts.

Жълт дебелоопашат скорпион

Дебелоопашатият скорпион е един от най-опасните скорпиони в света.

Бедуински лагер

Полуномадският начин на живот на бедуините бил приспособен към климатичните условия и...

Египетски пирамиди (Гиза, ХХVІ в. пр.н.е.)

От седемте антични чудеса на света са оцелели единствено пирамидите в Гиза.

Emergency landing in the Sahara (Little Prince)

The emergency landing of the pilot appears in the frame story of Antoine de...

Sights of the world

A game about sights around the world.

Single street village with ’strip parcels’

Villages established in valleys usually consisted of houses built on long and narrow...

Types of farms and villages

The structure and density of farms and villages depend on the geographical features of...

Zulu tribal chief

African tribes have their own distinct cultures.

Земеделието в долината на Нил в Древен Египет

Древен Египет бил наричан „дар от Нил", тъй като реката имала важно значение за разцвета...

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на почвата.

Животът на ескимосите

Ескимосите, които живеят в северния полярен климатичен пояс, строят специфични жилища – иглу.

Африканско село (Судан)

Африканските села са приспособени към климатичните условия. Всяко село отразява културата...

Метеорологични уреди

Тази анимация показва уредите, използвани за изследване на атмосферните явления.

Medieval Arab water pump (Al-Jazari, 13th century)

The ingenius water pump designed by Al-Jazari is a great example of the creativity of...

Added to your cart.