Naphtalene (C₁₀H₈)

Naphtalene (C₁₀H₈)

The simplest polycyclic aromatic hydrocarbon.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

нафталин, ароматен въглеводород, кондензирано пръстен, делокализирани електрони, идеализирам, каменовъглен катран, сажди, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Бензен (C₆H₆)

Бензенът е най-простият ароматен въглеводород.

Covalent bonds in benzene molecules

In benzene there are sigma bonds and delocalised pi bonds between carbon atoms.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Styrene (vinyl benzene) (C₈H₈)

A colourless liquid with an odour similar to benzene. The monomer of polystyrene.

Анилин (фениламин) (C₆H₅NH₂)

Най-простият представител на ароматните амини. Научното му название е финиламин.

Бензоена киселина (C₆H₅COOH)

Най-простият представител на ароматните карбоксилни киселини.

Pyridine (C₅H₅N)

A basic heterocyclic organic compound; a colourless, pungent toxic liquid.

Added to your cart.