Мускулна тъкан

Мускулна тъкан

В човешкото тяло има три вида мускулна тъкан: скелетна, гладка и сърдечна.

Биология и здравно образование

Ключови думи

мускулната тъкан, тъкан, гладката мускулатура, сърдечния мускул, набразден мускул, скелетната мускулатура, мускулната функция, мускулните влакна, мускулна клетка, вретеновиден мускулни клетки, перисталтика, човешки, животински тъкани, биология

Свързани ресурси

Въпроси

 • В кой вид мускул актинът и миозинът са разположени в безредие?
 • Кой вид мускул е свързан с костите?
 • Кой вид мускул е съставен от продълговати вретеновидни мускулни клетки?
 • Вярно ли е, че сърдечният мускул се състои от прави и набраздени мускулни фибри?
 • За кой тип мускул е характерно, че е изключително силен и устойчив на умора?
 • Вярно ли е, че само набраздените мускули са набраздени?
 • Кой вид мускулна тъкан играе роля при движението на тялото?
 • Къде се намират линиите на Еберт?
 • Вярно ли е, че набразденият мускул е изграден от многоядрени мускулни фибри, в които няма отделни клетки.

Сцени

Разположение на видовете мускули

 • вретеновидна мускулна клетка - Актин и миозин са белтъчините, които отговарят за контракциите на мускулите. Те са хаотично пръснати, поради което не показват набраздяване.
 • ядро - Има удължена форма и е разположено в центъра на клетката.
 • междуклетъчни линии (линии на Еберт) - Сърдечните мускулни клетки оформят фибри. Между клетките са разположени нишки, наречени линии на Еберт.
 • ядро - Разположено е в центъра на клетката.
 • клетки с разклонения - Удължени клетки с разклонения оформят фибрите. Актинът и миозинът — белтъчините, които отговарят за контракциите на мускулите, са подредени в клетките и мускулите изглеждат набраздени.
 • многоядрена фибра - Набраздената мускулна тъкан е съставена от многоядрени фибри, клетките не са обособени.
 • ядро - Притиснато до мембраната на мускулните фибри.

Гладък мускул

 • вретеновидна мускулна клетка - Актин и миозин са белтъчините, които отговарят за контракциите на мускулите. Те са хаотично пръснати, поради което не показват набраздяване.
 • ядро - Има удължена форма и е разположено в центъра на клетката.
 • междуклетъчни линии (линии на Еберт) - Сърдечните мускулни клетки оформят фибри. Между клетките са разположени нишки, наречени линии на Еберт.
 • ядро - Разположено е в центъра на клетката.
 • клетки с разклонения - Удължени клетки с разклонения оформят фибрите. Актинът и миозинът — белтъчините, които отговарят за контракциите на мускулите, са подредени в клетките и мускулите изглеждат набраздени.
 • многоядрена фибра - Набраздената мускулна тъкан е съставена от многоядрени фибри, клетките не са обособени.
 • ядро - Притиснато до мембраната на мускулните фибри.

Сърдечен мускул

 • вретеновидна мускулна клетка - Актин и миозин са белтъчините, които отговарят за контракциите на мускулите. Те са хаотично пръснати, поради което не показват набраздяване.
 • ядро - Има удължена форма и е разположено в центъра на клетката.
 • междуклетъчни линии (линии на Еберт) - Сърдечните мускулни клетки оформят фибри. Между клетките са разположени нишки, наречени линии на Еберт.
 • ядро - Разположено е в центъра на клетката.
 • клетки с разклонения - Удължени клетки с разклонения оформят фибрите. Актинът и миозинът — белтъчините, които отговарят за контракциите на мускулите, са подредени в клетките и мускулите изглеждат набраздени.
 • многоядрена фибра - Набраздената мускулна тъкан е съставена от многоядрени фибри, клетките не са обособени.
 • ядро - Притиснато до мембраната на мускулните фибри.

Скелетен набразден мускул

 • вретеновидна мускулна клетка - Актин и миозин са белтъчините, които отговарят за контракциите на мускулите. Те са хаотично пръснати, поради което не показват набраздяване.
 • ядро - Има удължена форма и е разположено в центъра на клетката.
 • междуклетъчни линии (линии на Еберт) - Сърдечните мускулни клетки оформят фибри. Между клетките са разположени нишки, наречени линии на Еберт.
 • ядро - Разположено е в центъра на клетката.
 • клетки с разклонения - Удължени клетки с разклонения оформят фибрите. Актинът и миозинът — белтъчините, които отговарят за контракциите на мускулите, са подредени в клетките и мускулите изглеждат набраздени.
 • многоядрена фибра - Набраздената мускулна тъкан е съставена от многоядрени фибри, клетките не са обособени.
 • ядро - Притиснато до мембраната на мускулните фибри.

Анимация

 • вретеновидна мускулна клетка - Актин и миозин са белтъчините, които отговарят за контракциите на мускулите. Те са хаотично пръснати, поради което не показват набраздяване.
 • ядро - Има удължена форма и е разположено в центъра на клетката.
 • междуклетъчни линии (линии на Еберт) - Сърдечните мускулни клетки оформят фибри. Между клетките са разположени нишки, наречени линии на Еберт.
 • ядро - Разположено е в центъра на клетката.
 • клетки с разклонения - Удължени клетки с разклонения оформят фибрите. Актинът и миозинът — белтъчините, които отговарят за контракциите на мускулите, са подредени в клетките и мускулите изглеждат набраздени.
 • многоядрена фибра - Набраздената мускулна тъкан е съставена от многоядрени фибри, клетките не са обособени.
 • ядро - Притиснато до мембраната на мускулните фибри.

Дикторски текст

Общото за всички видове мускулна тъкан е, че благодарение на съдържащите се в тях мускулните белтъчини извършват контракции. В човешкия организъм се срещат три основни типа мускулна тъкан: гладка, набраздена и сърдечна. Гладката мускулатура е характерна за вътрешните органи, набраздената изгражда скелетните мускули, а сърдечната се среща изключително в сърцето.

Гладката мускулна тъкан е издръжлива, но няма голяма сила. Клетките са издължени и вретеновидни. Среща се във вътрешните органи. Тя осигурява перисталтиката на червата, контракциите на матката при раждане, отделянето на секрети при някои жлези, както и регулирането на кръвното налягане чрез свиване и разширяване на кръвоносните съдове. Дейността на гладката мускулатура не може да се регулира волево.

Клетките на сърдечния мускул са удължени и завършват с разклонения, мускулната тъкан е набраздена. Междуклетъчните линии се наричат още линии на Еберт. Сърдечният мускул се среща изключително в сърцето. Той притежава голяма сила и не се уморява лесно. Работоспособността му е невероятна. В състояние на покой сърцето бие около 72 пъти в минута, дневно над 100 000 пъти, а за 70 години извършва над два милиарда контракции.

Скелетните (или набраздените) мускули са изградени от издължени многоядрени фибри, без обособени клетки. Ядрата са притиснати до мембраната на мускулната фибра. Фибрите не се разклоняват, а имат характерно набраздяване, което се дължи на подреждането на мускулните белтъчини. Този вид мускулна тъкан е характерен за скелетните мускули. Скелетните мускули се свързват с костите чрез сухожилия и представляват активната част на двигателната система. Набраздените мускули имат голяма сила, но относително бързо се уморяват - след интензивна работа имат нужда от почивка. Дейността им се управлява волево.

Свързани ресурси

Структура на скелетните мускули

Анимацията представя фината молекулярна структура и функционирането на мускулите.

Мускули на човешкото тяло

Скелетните мускули са активната част на опорно-двигателната система. Те движат костите,...

Рефлекс на отдръпване

Рефлексът на отдръпване е гръбначномозъчен рефлекс, който осигурява отдалечаването от...

Колeнен рефлекс

Рефлексът, който се изразява в свиване на мускула, разгъващ подбедрицата се нарича...

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

Провеждане на електрични импулси през сърцето

Сърцето генерира електрични импулси, необходими за работата му. Графиката, показваща...

Устройство на гръбначния мозък

Гръбначният мозък е част от централната нервна система. Разположен е в грабначния стълб....

Човешката кръв

Човешката кръв се състои от кръвни елементи и кръвна плазма.

Видове покривен епител

Покривният епител покрива външните и вътрешните повърхности в тялото.

Неврони, нервна тъкан

Невроните са клетки, специализирани за провеждане на електрични сигнали.

Кости на долния крайник

Костите на долния крайник включват тазовият пояс и костите на свободния долен крайник.

Съединителна тъкан

Съединителната тъкан включва плътна и рехава тъкан, мастна тъкан, тъканта на кръвта,...

Устройство и чувствителност на кожата

Кожата е мека външна покривка на тялото, изградена от три слоя: епидермис, дерма и хиподерма.

Сърцето

Сърцето е централната помпа на сърдечно-съдовата система и има няколко милиарда удара...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Кости на горния крайник

Костите на горния крайник се състоят от раменния пояс и костите на ръката.

Нива на организация на живата материя от клетъчно до организмово

Тази анимация представя нивата на организация на живата материя от клетъчно до организмово.

Инфаркт

Причината за инфаркт е запушването на коронарните артерии. Той е една от най-честите...

Added to your cart.