Монголски воин (13. в.)

Монголски воин (13. в.)

Монголите създали огромната си империя благодарение на свирепите си воини.

История и цивилизация

Ключови думи

Монголски войн, монголски, боец, войник, Стрелка, колчан, нос, история, в най-нови времене

Свързани ресурси

Въпроси

 • Кой бил авторът на израза "песоглави татари"?
 • Къде държали монголите своите стрели?
 • От какво били изработени шлемовете на монголите?
 • Довършете изречението. Монголските конници не използвали…
 • От какво били обикновено монголските ризници?
 • Какво оръжие НЯМАЛИ монголите?
 • Какви коне имали монголите?
 • На кой народ принадлежи откриването на стремето?
 • Как може да бъде описана тактиката на монголите "настъпление - опустошение -отстъпление"?
 • Кой описал като очевидец монголското нашествие?
 • На кой остров намерил убежище крал Бела IV по време на монголското нашествие?
 • Какво предприел крал Бела IV\nслед монголското нашествие?
 • Вярно ли е, че по-голямата част от Унгарското кралство не била опустошена от монголите?
 • Вярно ли е, че през 1242 г. монголите напуснали внезапно Унгария?
 • Кога се състояла битката при Мухи?
 • Къде била решаващата битка между унгарците и монголите?
 • Кой бил крал на Унгария по време на монголското нашествие?
 • Кой бил монголски владетел по време на монголското нашествие в Европа?
 • Вярно ли е, че монголите били номадски народ?
 • Вярно ли е, че доминиканската експедиция начело с монаха Юлиан търсела монголите?
 • Кой съобщил в Европа за монголското нашествие?
 • Кой оглавил похода в Европа?
 • Кой основал Монголската империя?
 • На кой род войски дължат успехите си монголите?
 • В кой континент се намирала родината на монголите?
 • Как още наричат монголите?

Сцени

Свързани ресурси

Монголски хан (13. в.)

Начело на обширната Монголска империя стоял Великият хан.

Юрта

Юртата е характерна кръгла преносима шатра с куполообразен връх, покрит с плъст,...

Средновековният замък в Диошдьор

Средновековен замък в Унгария, построен от крал Лайош I. Той имал четири кули и дълго...

Легендарни средновековни империи

В течение на хилядолетното историческо развитие възникнали и загинали множество...

Украински казаци (ХVІІ в.)

През ХVІІ в. казаците в украинските степи представляват силна, нерегулярна военна сила.

Battle of Muhi (11–12 April 1241)

The devastating defeat of the Hungarians in the battle against the Mongolians was the...

Scythian 'golden man' (3rd century BC)

The wearer of the armour found at the archaeological dig of the Issyk Kurgan in...

The Mongol Empire

The legendary Mongol ruler Genghis Khan established a huge empire through his conquests.

Великата китайска стена

Целта да бъде изградена единна система от отбранителни съоръжения, е била да бъдат спрени...

Самурай

Пръв дълг на японските воини е да служат на владетеля дори с цената на живота си.

Medieval Chinese soldier

The equipment of ancient Chinese soldiers was rudimentary.

John the Valiant, the hussars´ route

Follow John the Valiant on his quest described in Sándor Petőfi´s poem.

Added to your cart.