Мълния

Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен проблясък и звук, известен като гръмотевица.

География и икономика

Ключови думи

гръм от ясно небе, електроенергия, изпразване, гръм, светлинен феномен, положителен заряд, отрицателен заряд, леден кристал, плазма, мълния проводник, буря, Времето, облак, образуване на облаци, утаяване, Дъжд, градушка, лед, метеорология, електростатика, география

Свързани ресурси

Въпроси

 • На какво разстояние от нас е мълнията, ако времето между проблясъка и тътена е 5 секунди?
 • Кой първи е доказал, че облаците имат електричен заряд?
 • Кой е богът гръмовержец в гръцката митология?
 • Какво се образува във въздуха при разряда на мълнията?
 • Колко на брой мълнии възникват средно в земната атмосфера всяка година?
 • По кое време на годината възникват мълнии в умерения пояс?
 • Каква е причината за мълнията облак - земя?
 • На какво се дължи гръмотевицата според съвременните научни представи?
 • Каква е причината за появата на буреносни облаци?
 • Коя сила определя движението на ледените кристалчета в буреносните облаци?
 • Какво представлява йонизацията?
 • До каква температура може да загрее мълнията околния въздух?
 • Кое е вярното твърдение?
 • Кое от твърденията НЕ е вярно?
 • Къде е най-безопасно да се стои по време на буря?
 • Какъв е материалът, от който се правят гръмоотводи?
 • Как се нарича светлинното явление, възникващо над облаците?

Сцени

Типове

Мълнията е едно от най-впечатляващите атмосферни явления.

Класификацията на мълниите е в зависимост от мястото на възникването им. Мълниите между облаците обикновено са в хоризонтално направление, а дължината им може да достигне 40 - 50 км. Мълниите вътре в облак са дълги само няколко километра. Възприемаме ги като кратък проблясък и не виждаме разклоненията им. Тези два вида мълнии се срещат най-често: 65 - 75% от всички наблюдавани мълнии спадат към тях. Относително рядък вид е мълнията облак - въздух. Най-зрелищни са мълниите облак - земя. Дължината им е няколко километра.

Възникване

 • ледено кристалче
 • ледено кристалче
 • положително заредени частици
 • отрицателно заредени частици
 • скорост на светлината - Светлината се разпространява в атмосферата със скорост 299 700 км/сек.
 • скорост на звука - Звукът се разпространява в атмосферата със скорост 340 м/сек.

Основоположник на съвременния естественонаучен подход е американският изследовател Бенджамин Франклин, който през 1752 г., пускайки хартиено хвърчило в буреносен облак, доказва, че в облака при формирането на мълния се е натрупал електричен заряд.

Днес е известно, че формиращите облака пари замръзват на голяма височина. Движението на образувалите се ледени кристалчета се определя от създаваната от възходящия поток топъл въздух подемна сила и от гравитационната сила. Поради противоположно насочените сили ледените кристалчета непрекъснато се движат, трият се едно в друго, в резултат на което се наелектризират - възниква електростатичен заряд. В повечето случаи движещите се надолу кристалчета се зареждат отрицателно, а онези, които се движат нагоре - положително. Така в горния слой на облака преобладава положителен заряд, а в долния край - отрицателен заряд. Натрупалите се в долния край отрицателни заряди отблъскват отрицателно заредените частици, намиращи се непосредствено под земната повърхност. Поради отблъскването земната повърхност се зарежда положително. В резултат между облака и земната повърхност възниква разлика в електричните потенциали, които се изравняват във вид на мълния.

Съпровождащи явления

 • светлинно излъчване - Преминавайки през проводящия канал на мълнията, отрицателно заредените частици йонизират въздуха. Явлението се съпровожда с образуването на плазма, като температурата може да достигне 30 000 °C.

При разряда на мълния се образува плазма, която се състои от положително заредени и свободно движещи се, притежаващи голяма енергия отрицателно заредени частици.

Възбудените частици с отрицателен заряд след известно време се връщат в своето основно състояние. При този процес те отдават електрична енергия на околната среда, което е съпроводено с ярка светлина и отделяне на огромно количество топлина. Образувалите се фотони ние възприемаме като проблясъци.

Плазмата може много бързо да нагрее въздуха в околната среда и температурата му да достигне 30 000 °C (целзиеви градуса). В същото време обемът на нагретия въздух внезапно нараства. Понеже за части от секундата плазмата изчезва, въздухът също бързо изстива. Изключително бързото увеличаване и намаляване на обема на въздуха се съпровожда със звуков ефект, който наричаме гръм.

Явление в горните слоеве на атмосферата

 • "червен призрак" - За първи път това е било наблюдавано през 1989 г., по време на фотографирането на полярното (северното) сияние. Възникналото над буреносния облак светлинно явление често съпровожда мощните мълнии от вида облак - земя и мълниите вътре в самия облак. В него преобладава червеният цвят, но долният му край е ивичен и има син оттенък. Образувалите се изригвания "червен призрак" обикновено се появяват на групи на височина 40 - 60 км и продължават не повече от няколко хилядни части от секундата.
 • "небесносиня струя" - Това явление е по-рядко в сравнение с "червения призрак". Облакът изригва "небесносиня струя" от електрически заредената си връхна част и след десет части от секундата явлението затихва.
 • "елф" - Възниква на голяма височина, създавайки бързо разширяващ се плосък кръг с диаметър около 400 километра. Често е съпроводен с "червени призраци". Характеризира се и с червеникави, жълти и оранжеви оттенъци.

При твърде силния проблясък на мълнията над облаците също може да възникнат светлинни явления. Причината за образуването им вероятно е фактът, че мълнията създава електрично поле между буреносния облак и йоносферата, което води до електричен разряд. Кратковременните изригвания, възникващи при ниско атмосферно налягане, са получили своите наименования в зависимост от формата и цвета си.

Разрядът "червен призрак" обикновено е във вид на стълб или медуза. Взривът - мълния "небесносиня струя" се изхвърля от върха на буреносния облак. Той е по-яркосиньо или небесносиньо явление в сравнение с "червения призрак". Височинното явление "елф" често съпровожда "червения призрак" и образува кръг с гигантски размери.

Честота

Годишно в земната атмосфера се "развихрят" средно милиард и половина мълнии, но разпределението им е неравномерно. От една страна, с по-голяма вероятност мълнии се формират над сушата, а от друга страна, те са характерни главно за тропическите региони. В полярните области мълниите са относително редки. В умерения пояс те се формират най-често през лятото.

В германската митология за избухването на мълния отговаря бог Тор, а в гръцката митология богът гръмовержец е Зевс. И сега във вярванията на много народи мълнията се смята за наказание, стоварено от Небесните сили.

Явлението мълния наистина представлява сериозна опасност. Всяка година от удари на мълнии загиват няколко хиляди души. Голяма част от пожарите също се дължи на мълнии.

По време на буря се препоръчва като укритие да се използват сгради или автомобили. Ако това е невъзможно, във всички случаи трябва да се избягва пребиваването на върха на планина или хълм, под самотни дървета, а така също - в покрайнините на гора.

Високите сгради е целесъобразно да бъдат защитени от специално изработени метални мълниеотводи (в бита често се наричат гръмоотводи), които отвеждат електричните заряди в земята и предотвратяват повреди на зданията.

Анимация

 • мълния: облак - облак
 • мълния: вътре в облака
 • мълния: облак - въздух
 • мълния: облак - земя
 • ледено кристалче
 • ледено кристалче
 • положително заредени частици
 • отрицателно заредени частици
 • скорост на светлината - Светлината се разпространява в атмосферата със скорост 299 700 км/сек.
 • скорост на звука - Звукът се разпространява в атмосферата със скорост 340 м/сек.
 • гръм - Въздухът около мълнията бързо се нагрява до няколко хиляди градуса по Целзий (до 30 000 °C), вследствие на което се разширява, а после изстива и се свива. Резултатът от бързото разширяване и също толкова бързото свиване е взривообразен звук.
 • светлинно излъчване - Преминавайки през проводящия канал на мълнията, отрицателно заредените частици йонизират въздуха. Явлението се съпровожда с образуването на плазма, като температурата може да достигне 30 000 °C.
 • "червен призрак" - За първи път това е било наблюдавано през 1989 г., по време на фотографирането на полярното (северното) сияние. Възникналото над буреносния облак светлинно явление често съпровожда мощните мълнии от вида облак - земя и мълниите вътре в самия облак. В него преобладава червеният цвят, но долният му край е ивичен и има син оттенък. Образувалите се изригвания "червен призрак" обикновено се появяват на групи на височина 40 - 60 км и продължават не повече от няколко хилядни части от секундата.
 • "небесносиня струя" - Това явление е по-рядко в сравнение с "червения призрак". Облакът изригва "небесносиня струя" от електрически заредената си връхна част и след десет части от секундата явлението затихва.
 • "елф" - Възниква на голяма височина, създавайки бързо разширяващ се плосък кръг с диаметър около 400 километра. Често е съпроводен с "червени призраци". Характеризира се и с червеникави, жълти и оранжеви оттенъци.

Свързани ресурси

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Метеорологични уреди

Анимацията показва уредите за изследване на атмосферните явления.

Мусонни ветрове

През лятото мусонните ветрове носят обилни дъждове от морето към сушата.

Топъл и студен фронт

Студени и топли фронтове се оформят там, където се срещат топли и студени въздушни маси.

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклоните са големи атмосферни вихри с обхват от няколко хиляди километра, в които се...

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи надолу по склона ветрове.

Лабораторията на Никола Тесла (Шорхем, САЩ)

Инженер-изобретател предимно в областта на електротехниката, несъмнено една от...

Торнадо

Кратковременното, но изключително силно торнадо може да нанесе големи опустошения.

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre,...

Магнитното поле на Земята

Магнитният северен и южен полюс на Земята се намират близо до Северния и Южния географски...

Added to your cart.