Мълния

Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен проблясък и звук, известен като гръмотевица.

География и икономика

Ключови думи

гръм от ясно небе, електроенергия, изпразване, гръм, светлинен феномен, положителен заряд, отрицателен заряд, леден кристал, плазма, мълния проводник, буря, Времето, облак, образуване на облаци, утаяване, Дъжд, градушка, лед, метеорология, електростатика, география

Свързани ресурси

Въпроси

 • На какво разстояние от нас е мълнията, ако времето между проблясъка и тътена е 5 секунди?
 • Кой първи е доказал, че облаците имат електричен заряд?
 • Кой е богът гръмовержец в гръцката митология?
 • Какво се образува във въздуха при разряда на мълнията?
 • Колко на брой мълнии възникват средно в земната атмосфера всяка година?
 • По кое време на годината възникват мълнии в умерения пояс?
 • Каква е причината за мълнията облак - земя?
 • На какво се дължи гръмотевицата според съвременните научни представи?
 • Каква е причината за появата на буреносни облаци?
 • Коя сила определя движението на ледените кристалчета в буреносните облаци?
 • Какво представлява йонизацията?
 • До каква температура може да загрее мълнията околния въздух?
 • Кое е вярното твърдение?
 • Кое от твърденията НЕ е вярно?
 • Къде е най-безопасно да се стои по време на буря?
 • Какъв е материалът, от който се правят гръмоотводи?
 • Как се нарича светлинното явление, възникващо над облаците?

Сцени

Свързани ресурси

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Метеорологични уреди

Анимацията показва уредите за изследване на атмосферните явления.

Мусонни ветрове

През лятото мусонните ветрове носят обилни дъждове от морето към сушата.

Топъл и студен фронт

Студени и топли фронтове се оформят там, където се срещат топли и студени въздушни маси.

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклоните са големи атмосферни вихри с обхват от няколко хиляди километра, в които се...

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи надолу по склона ветрове.

Лабораторията на Никола Тесла (Шорхем, САЩ)

Инженер-изобретател предимно в областта на електротехниката, несъмнено една от...

Торнадо

Кратковременното, но изключително силно торнадо може да нанесе големи опустошения.

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre,...

Магнитното поле на Земята

Магнитният северен и южен полюс на Земята се намират близо до Северния и Южния географски...

Added to your cart.