Месопотамските изобретения (III хил. пр. Хр.)

Месопотамските изобретения (III хил. пр. Хр.)

И днес използваме месопотамските изобретения, превъзходни по своята простота.

История и цивилизация

Ключови думи

Мезопотамски изобретения, Месопотамия, колело, Изстреляна глинеста тухла, плуг, Месопотамски вагон, тухла пещ, сеитба плуг, селското стопанство, изобретение, техника, цивилизация, количка, животновъдството, Плодороден Полумесец, в древността, древен

Свързани ресурси

Неолитно селище

В резултат от революционните промени през епохата на неолита уседналите човешки общности...

Град Ур (III хилядолетие пр. Хр.)

Древният град край река Ефрат бил важен център на шумерите.

Земеделието в долината на Нил в Древен Египет

Древен Египет бил наричан „дар от Нил", тъй като реката имала важно значение за разцвета...

Законите на Хамурапи

Законите на Хамурапи са най-важният паметник на месопотамската цивилизация. Те съдържат...

Персийски владетел (V в. пр.Хр.)

Древните персийски владетели управлявали огромна по размери империя и имали несметни...

Зикурат (Ур, III хил. пр.Хр.)

Зикуратите били типични стъпаловидни пирамиди, използвани за храмове в Древна Месопотамия.

Granary in the Indus Valley

Ancient Indians built huge, naturally ventilated storehouses.

Location of origin of livestock and crops

Domesticated animals and crops originate from various parts of the world.

Техники за обработване на земята

През средновековието и новото време техниките за обработване на земята се развиват с...

Град Вавилон (VI век пр. Хр.)

Древният град Вавилон бил построен на двата бряга на река Ефрат в Месопотамия.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Added to your cart.