Medieval Chinese soldier

Medieval Chinese soldier

The equipment of ancient Chinese soldiers was rudimentary.

История и цивилизация

Ключови думи

Китайски войник, Великата китайска стена, в най-нови времене, боец, войник, въоръжен, оръжие, Китайски, история

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Великата китайска стена

Целта да бъде изградена единна система от отбранителни съоръжения, е била да бъдат спрени...

Самурай

Пръв дълг на японските воини е да служат на владетеля дори с цената на живота си.

Забраненият град (Пекин, ХVІІ век)

Забраненият град е един от най-величествените и тайнствени паметници в императорски Китай.

Пагодата Лохе (Ханджоу, XII век)

Будистката пагода на шестте хармонии се намира в Китай на река Цянтан.

Късноримски воин (IV в.)

Разцветът на източните провинции на Римската империя започва в началото на IV в., по...

Намдемун (Сеул, XIV в.)

Намдемун бил един от главните входове на Сеул през Средновековието. Днес той е паметник №...

Chinese house

A traditional Chinese siheyuan is a building complex that surrounds a rectangular courtyard.

Junk

A sailing vessel with characteristic lugsails used for both military and trade purposes.

Medieval Chinese Emperor

The Emperor of the vast Far-Eastern empire was the lord of life and death.

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

Scythian 'golden man' (3rd century BC)

The wearer of the armour found at the archaeological dig of the Issyk Kurgan in...

The Mongol Empire

The legendary Mongol ruler Genghis Khan established a huge empire through his conquests.

Wat Arun, the Temple of Dawn

One of Bangkok's most famous landmarks is the Temple of Dawn, that is, Wat Arun...

Монголски воин (13. в.)

Монголите създали огромната си империя благодарение на свирепите си воини.

Added to your cart.