Medieval Chinese Emperor

Medieval Chinese Emperor

The Emperor of the vast Far-Eastern empire was the lord of life and death.

История и цивилизация

Ключови думи

средновековен, Китайски, император, Царица, Мощност, монарх, империя

Свързани ресурси

Великата китайска стена

Целта да бъде изградена единна система от отбранителни съоръжения, е била да бъдат спрени...

Забраненият град (Пекин, ХVІІ век)

Забраненият град е един от най-величествените и тайнствени паметници в императорски Китай.

Пагодата Лохе (Ханджоу, XII век)

Будистката пагода на шестте хармонии се намира в Китай на река Цянтан.

Персийски владетел (V в. пр.Хр.)

Древните персийски владетели управлявали огромна по размери империя и имали несметни...

Chinese house

A traditional Chinese siheyuan is a building complex that surrounds a rectangular courtyard.

Historical topography (notable personalities, universal history)

Find present-day countries related to notable historical personalities.

Junk

A sailing vessel with characteristic lugsails used for both military and trade purposes.

Medieval Chinese soldier

The equipment of ancient Chinese soldiers was rudimentary.

Wat Arun, the Temple of Dawn

One of Bangkok's most famous landmarks is the Temple of Dawn, in Thai language: Wat Arun...

Египетски фараон и неговата съпруга (II хил. пр.Хр.)

Египетските фараони били почитани като богове, те били господари на живота и смъртта.

Османски султан (XVI в.)

Владетел на Османската империя бил султанът, който се смятал за господар на живота и смъртта.

Монголски хан (13. в.)

Начело на обширната Монголска империя стоял Великият хан.

Арабски халиф (7. в.)

Халифите, смятани за наследници на Мохамед, били най-важните ислямски религиозни водачи.

Indian maharaja with his wife (18th century)

Maharajas were Hindu rulers of large regions of India.

The Hungarian Crown Jewels

The best-known piece of the Hungarian Crown Jewels is the Holy Crown.

Added to your cart.