Medieval Chinese Emperor

Medieval Chinese Emperor

The Emperor of the vast Far-Eastern empire was the lord of life and death.

История и цивилизация

Ключови думи

средновековен, Китайски, император, Царица, Мощност, монарх, империя

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Великата китайска стена

Целта да бъде изградена единна система от отбранителни съоръжения, е била да бъдат спрени...

Забраненият град (Пекин, ХVІІ век)

Забраненият град е един от най-величествените и тайнствени паметници в императорски Китай.

Пагодата Лохе (Ханджоу, XII век)

Будистката пагода на шестте хармонии се намира в Китай на река Цянтан.

Персийски владетел (V в. пр.Хр.)

Древните персийски владетели управлявали огромна по размери империя и имали несметни...

Chinese house

A traditional Chinese siheyuan is a building complex that surrounds a rectangular courtyard.

Historical topography (notable personalities, universal history)

Find present-day countries related to notable historical personalities.

Junk

A sailing vessel with characteristic lugsails used for both military and trade purposes.

Medieval Chinese soldier

The equipment of ancient Chinese soldiers was rudimentary.

Египетски фараон и неговата съпруга (II хил. пр.Хр.)

Египетските фараони били почитани като богове, те били господари на живота и смъртта.

Османски султан (XVI в.)

Владетел на Османската империя бил султанът, който се смятал за господар на живота и смъртта.

Монголски хан (13. в.)

Начело на обширната Монголска империя стоял Великият хан.

Арабски халиф (7. в.)

Халифите, смятани за наследници на Мохамед, били най-важните ислямски религиозни водачи.

Indian maharaja with his wife (18th century)

Maharajas were Hindu rulers of large regions of India.

The Hungarian Crown Jewels

The best-known piece of the Hungarian Crown Jewels is the Holy Crown.

Added to your cart.