Магнетрон

Магнетрон

Магнетронът е важна съставна част на микровълновите фурни, в него се произвеждат микровълните.

Физика и астрономия

Ключови думи

магнетронно, електромагнитен спектър, микровълнов, електромагнитна индукция, сила на Лоренц, spektrum, Х-лъчение, гама-лъчене, Рентгенов, ултравиолетов, инфрачервен, дължина на вълната, честота, видима светлина, радиовълни, анод, катод, Ампераж, електромагнит, електроенергия, физика, вълна

Свързани ресурси

Как работи микровълновата фурна

Анимацията показва устройството и начина на работа на микровълновата фурна.

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Електрически двигатели

Електрическите двигатели присъстват в различни области на нашето ежедневие. Да се...

Електрически звънец

Механичен звънец, който работи с помощта на електромагнит.

Генератори и електромотори

Генераторите превръщат механичната енергия в електрична, а електромоторите превръщат...

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Лабораторията на Никола Тесла (Шорхем, САЩ)

Инженер-изобретател предимно в областта на електротехниката, несъмнено една от...

Moon radar experiment (Zoltán Bay, 1946)

In 1946 a Hungarian scientist was the first person to detect radar echoes from the Moon.

Added to your cart.