Legendary ancient empires

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

История и цивилизация

Ключови думи

Месопотамия, Египет, Персия, Вавилон, Рим, вавилонската империя, Ново кралство на Египет, Нео-асирийската империя, Ахеменидската империя, Македонската империя, Мория Империя, Római Birodalom, Древен Рим, Индия, в древността, империя, подчиняване, страна, държави, владетели, континенти, история, столица, карта, Рамка, Карта на знанието, сляпо карта

Свързани ресурси

Provinces and settlements of Ancient Rome

This animation presents the history of Ancient Rome throughout the centuries.

The Macedonian Empire

The legendary ruler and military leader, Alexander the Great, established a vast empire.

Египетски пирамиди (Гиза, ХХVІ в. пр.н.е.)

От седемте антични чудеса на света са оцелели единствено пирамидите в Гиза.

Legendary buildings

A selection of legendary buildings from the history of civilisation.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Древните египетски богове

Древните египтяни вярвали в множество божества.

Законите на Хамурапи

Законите на Хамурапи са най-важният паметник на месопотамската цивилизация. Те съдържат...

Военните тактики на римската пехота

Древноримските легионери издигнали военната стратегия на най-високо ниво.

Древноримски обсадни машини

Римските завоеватели притежавали ефикасни обсадни машини, създадени за атакуване на...

Военните изобретения на Архимед (ІІІ век пр.н.е.)

Архимед е най-гениалният учен в древността, като изобретенията му са оставили...

Египетски фараон и неговата съпруга (II хил. пр.Хр.)

Египетските фараони били почитани като богове, те били господари на живота и смъртта.

Македонски воин (IV в. пр. Хр.)

Воините на древното Македонско царство били страховити бойци.

Римски войник (I век пр. Хр.)

Наемните войници в армията на Древен Рим били добре обучени и снабдени с най-модерните за...

Град Вавилон (VI век пр. Хр.)

Древният град Вавилон бил построен на двата бряга на река Ефрат в Месопотамия.

Зикурат (Ур, III хил. пр.Хр.)

Зикуратите били типични стъпаловидни пирамиди, използвани за храмове в Древна Месопотамия.

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of...

Древноримски военен лагер

С нарастването на територията на Римската империя в новозавоюваните земи били създавани...

Земеделието в долината на Нил в Древен Египет

Древен Египет бил наричан „дар от Нил", тъй като реката имала важно значение за разцвета...

Древноегипетски платноход

Речните и морските платноходи на древните египтяни били снабдени с една мачта и гребла.

Битката при Мегидо

В битката при Мегидо фараон Тутмос ІІІ побеждава организираната срещу него коалиция.

Битката при Акциум

В тази решаваща битка край бреговете на Елада Октавиан печели победа над Марк Антоний.

Легендарни средновековни империи

В течение на хилядолетното историческо развитие възникнали и загинали множество...

Битката на Каталаунските полета (451)

Римската армия, предвождана от Аеций, спира хунското нашествие под предводителството на...

Битката при Гавгамела (331 г. пр. Хр.)

В тази битка, смятана за образец на военна тактика, Александър Велики печели решаваща...

Битка при Термопилите (480 г. пр. Хр.)

Това сражение от времето на Гръко-персийските войни станало известно с героичната...

Битката при Кадеш (1285 г. пр.Хр.)

Една от най-значимите битки между хетите и египтяните в Древния изток завършила без явен...

Битката при Исос (333 г. пр. Хр. )

В тази битка македонската войска на Александър Велики нанесла съкрушително поражение на...

Персийски воин (V в. пр.Хр.)

Отличните стрелци с лък били най-страховитите воини на персийската армия.

Квинкверема (III в. пр. Хр.)

Платноход с няколко реда гребла, който бил типичният боен кораб през елинистическата епоха.

Град Ур (III хилядолетие пр. Хр.)

Древният град край река Ефрат бил важен център на шумерите.

Macedonian siege tower (4th century BC)

The army of Alexander the Great successfully deployed siege towers in its attacks against...

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Persian pontoon bridge (5th century BC)

King Darius as well as Xerxes built pontoon bridges across the Bosphorus for the Persian...

Rosetta Stone

The Rosetta Stone helped to solve the mystery of hieroglyphics.

Дворецът на Диоклециан (Сплит)

Този дворец с вид на крепост е построен от римския император Диоклециан на морския бряг,...

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Чудесата на античния свят

Днес само едно от чудесата на античния свят е все още непокътнато: пирамидите в Гиза.

Месопотамските изобретения (III хил. пр. Хр.)

И днес използваме месопотамските изобретения, превъзходни по своята простота.

Гробницата на Тутанкамон (XIV в. пр.Хр.)

Разкопките на гробницата на този египетски фараон се превърнали в една от най-големите...

Персийски владетел (V в. пр.Хр.)

Древните персийски владетели управлявали огромна по размери империя и имали несметни...

Късноримски воин (IV в.)

Разцветът на източните провинции на Римската империя започва в началото на IV в., по...

Alesia (France, 1st century BC)

The Gaul city Alesia, defended by Vercingetorix, was besieged by the Roman forces of...

Ancient Indian war elephant

Ancient Indian war elephants were used as ´tanks´ in battles.

Arch of Titus (Rome, 1st century)

The Arch of Triumph was built at the entrance of the Forum Romanum, to commemorate...

Added to your cart.