Легендарни средновековни империи

Легендарни средновековни империи

В течение на хилядолетното историческо развитие възникнали и загинали множество легендарни империи.

История и цивилизация

Ключови думи

Византия, Арабски, франкски, монголски, СВЕЩЕНА РИМСКА ИМПЕРИЯ, Османски, Юстиниан, Карл Велики, Ал-мансур, Константинопол, Багдад, Куфа, Аахен5, Каракорум, Регенсбург, Франкфурт на Майн, Прага, империя, Земя, подчиняване, халиф, монарх, столица, боец, карта, сляпо карта, Карта на знанието, Earth глобус, държави, Рамка, в най-нови времене

Свързани ресурси

Сцени

Империи

В политическо отношение империята е държавно образувание, което обхваща огромни територии и обединява множество народности и страни. Обикновено империята се характеризира с голямо културно и етническо многообразие.

В хода на историята легендарните империи в повечето случаи възниквали в резултат на завоевания, т.е. чрез употребата на военна сила или чрез икономическа и политическа принуда. Обща черта на империите е, че се управлявали от силно централизирана власт.

Византийска империя (VI в.)

 • Константинопол - Този град бил основан от римския император Константин Велики през 330 г. на мястото на древногръцката колония Византион. Той бил столица на Римската, Византийската и Османската империя.
 • Атина
 • Тарент
 • Тир
 • Палмира
 • Александрия
 • Кирена
 • Картаген
 • Нови Картаген
 • Рим
 • Медиоланум/Милано
 • Средиземно море
 • Черно море

След падането на Западната Римска империя източната половина на по-рано разделената на две Римска империя продължила своето съществуване. Източната Римска империя станала наследник на Рим, а названието Византийска империя се появило през XVI в.

Най-голямото си териториално разширение Византия достигнала през VI в., по време на управлението на Юстиниан I, който искал да възстанови Римската империя до предишния ѝ обхват чрез успешни завоевания.

Византийската империя постепенно изгубила своите провинции през Средните векове и в крайна сметка била завладяна от Османската империя, която завзела Константинопол през 1453 г.

Арабска империя (VIII в.)

 • Куфа - Този град бил основан от халифа Омар I през 639 г. Халифът Али прехвърлил столицата си тук от Медина.
 • Багдад - Този град бил основан от Ал Мансур, халиф от династията Абасиди, през 762 г. Скоро се превърнал в нова столица и в политически, икономически и културен център.
 • Кордова
 • Тунис
 • Александрия
 • Мека
 • Медина
 • Йерусалим
 • Дамаск
 • Атлантически океан
 • Средиземно море
 • Червено море
 • Арабско море
 • Черно море
 • Каспийско море
 • Арабски полуостров

Арабските племена, обединени от пророка Мохамед, овладели огромни територии през VII в. Арабската империя достигнала най-голямото си териториално разширение под властта на династията Омаяди, която управлявала между 661 и 750 г.

Омаядският халифат разширил своите територии дотолкова, че границите му стигнали далеч отвъд Арабския полуостров. Той се простирал от Индия до Пиренейския полуостров.

През X в. единството на империята било разклатено и се формирали нови независими халифати.

Франкска империя (IX в.)

 • Аахен - Столица на Франкската империя, любимо място за пребиваване на император Карл Велики. По-късно станал място за коронацията на мнозина императори от Свещената Римска империя.
 • Рим
 • Поатие
 • Равена
 • Атлантически океан
 • Средиземно море
 • Северно море

Франкската държава възникнала в края на V в., когато крал Хлодвиг I обединил под властта си франкските племена. Чрез завоеванията си той успял да създаде относително единна империя.

Връхната точка на своето развитие Франкската империя достигнала под властта на Каролингската династия, а най-голямото си териториално разширение постигнала по времето на Карл Велики, крал на франките, който бил коронясан и за император на Западната Римска империя. Франкската империя се изравнила с Византийската империя.

След смъртта на Карл Велики империята отслабнала и с Вердюнския договор, сключен през 843 г., тя била разделена на три отделни кралства.

Монголска империя (XIII в.)

 • Каракорум - Тук основал свой дворец хан Угедей, третият син и приемник на Чингис хан. За известно време (1235 - 1260) тук била столицата на Монголската империя.
 • Пекин
 • Лхаса
 • Кабул
 • Багдад
 • Ташкент
 • Суздал
 • Киев
 • Средиземно море
 • Черно море
 • Каспийско море
 • Арабско море
 • Бенгалски залив
 • Източнокитайско море
 • Южнокитайско море
 • Японско море

Монголската империя възникнала в началото на XIII в. вследствие на завоеванията на Чингис хан.

Наследниците му управлявали почти цяла Азия и Източна Европа. Монголската империя била най-голямата континентална империя в световната история с територия, обхващаща 33 млн кв. км.

Преди смъртта си Чингис хан разделил империята между синовете си и през втората половина на XIII в. тя се разделила на отделни ханства (улуси).

Свещена Римска империя (XV в.)

 • Регенсбург - Този град бил свободен имперски град и един от най-важните центрове на Свещената Римска империя. От средата на XVII в. до началото на XIX в. тук се провеждали имперските парламенти (райхстаг).
 • Франкфурт на Майн - Този град бил свободен имперски град и един от най-важните центрове на Свещената Римска империя. От средата на XVI в. до края на XVIII в. бил място за коронация на императорите.
 • Прага - По време на управлението на император Карл IV (1346 - 1378) това била столицата на Свещената Римска империя.
 • Любек
 • Констанц
 • Флоренция
 • Виена
 • Северно море
 • Балтийско море
 • Средиземно море

Свещената Римска империя възникнала върху руините на Франкската империя. Официално била основана през 962 г., когато Отон Велики бил коронясан за император. Свещената Римска империя не била единна държава, а по-скоро хлабава конфедерация от различни кралства и княжества.

Въпреки това Свещената Римска империя, най-силната светска държава през епохата на Същинското Средновековие, владеела Централна Европа и била опасен противник на Папството.

Въпреки че империята вече се била разпаднала на около 300 държавици, официално тя била разпусната през 1806 г., когато Франц II се отказал от титлата император на Свещената Римска империя.

Свързани ресурси

Дворецът на франкския император Карл Велики (Аахен, 9. в.)

Дворецът на франкския император Карл Велики бил не само център на империята, но и...

Монголски воин (13. в.)

Монголите създали огромната си империя благодарение на свирепите си воини.

Монголски хан (13. в.)

Начело на обширната Монголска империя стоял Великият хан.

Арабски халиф (7. в.)

Халифите, смятани за наследници на Мохамед, били най-важните ислямски религиозни водачи.

Arab warrior (6th century)

The most important weapons of medieval Arab warriors were the bow and the sword.

Кааба (Мека)

Кааба, разположена в Голямата (Забранената) джамия в Мека, се смята за най-важната...

Забраненият град (Пекин, ХVІІ век)

Забраненият град е един от най-величествените и тайнствени паметници в императорски Китай.

"Черната смърт" (Европа, 1347 -1353)

Бактериалното заболяване, познато с името бубонна чума, е една от най-смъртоносните...

Византийски император (VI в.)

Византийската империя била пряко продължение на Римската империя.

Алхамбра през ХVІ в. (Испания)

Името на този прекрасен комплекс от сгради е арабско и означава "червен".

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Legendary buildings

A selection of legendary buildings from the history of civilisation.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

The Mongol Empire

The legendary Mongol ruler Genghis Khan established a huge empire through his conquests.

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Великата китайска стена

Целта да бъде изградена единна система от отбранителни съоръжения, е била да бъдат спрени...

Added to your cart.