Континенти и океани

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се намират океаните.

География и икономика

Ключови думи

континент, суха земя, океан, Земя, Африка, Азия, Австралия, Европа, Северна Америка, Южна Америка, Антарктида, Тихия океан, Atlanti-óceán, Индийски океан, карта, карта на света, Earth глобус, море, Морски Свят, география

Свързани ресурси

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Глобус

Земното кълбо в различни триизмерни изгледи.

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Държавите по света

Тази анимация показва държавите, техните знамена и столици.

Държавите в Азия

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското положение, столиците и...

Държавите в Северна, Централна и Южна Америка

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското местоположение, столиците...

Държавите в Европа

Анимацията ще ни помогне да се запознаем с държавите в Европа, техните столици и...

Образуването на Земята и Луната

Анимацията представя процеса на образуване на Земята и Луната.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

The countries of Africa

Learning about the geographic location, capitals and flags of African countries through...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Легендарни средновековни империи

В течение на хилядолетното историческо развитие възникнали и загинали множество...

Първото пътешествие на капитан Кук

Легендарното околосветско пътешествие на Джеймс Кук обогатява науката с изключително...

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Легендарното пътeшествие на Дарвин

Легендарното пътешествие на Дарвин с кораба "Бигъл" изиграва решаваща роля в оформянето...

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Разпространение на Хомо сапиенс по Земята

Тръгвайки от африканската си родина "разумният човек" се разпространява по всички континенти.

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време преначертали географските...

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Фиорд

Фиордът е дълъг, тесен залив със стръмни брегове, образуван в долина, издълбана от...

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Панамски канал

Панамският канал е изкуствен воден път, създаден за да се съкрати мореплавателния път...

Суецки канал

Суецкият канал е изкуствен воден път, който свързва Червено и Средиземно море.

Added to your cart.