Кислород (О₂) (базово ниво)

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един от най-разпространените елементи на Земята. Необходим е за дишането на повечето организми.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

кислород, молекула кислород, homonuclear молекула, условие за живот, дишане, въздух, ковалентна връзка, двойна връзка, сигма връзка, пи връзка, неполярен, окис, екзотермичен, фотосинтеза, Неорганична химия, обща химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Обемен модел

Кислород O₂

Информация

Моларна маса: 31,999 g/mol

Температура на топене: -218,8°C

Температура на кипене: -182,9°C

Свойства

При стайна температура кислородът е безцветен газ без миризма. Малко разтворим е във вода. При нормални условия реакционната способност на молекулния кислород е слаба, но при нагряване реагира с почти всички елементи с изключение на халогените и благородните газове. Реакциите са екзотермични и обикновено се получават оксиди. Кислородът поддържа горенето. Живите организми използват кислорода за своите физиологични процеси.

Разпространение и получаване

Кислородът е най-разпространеният елемент на Земята: в земната кора се съдържат 50,5% кислород, а във въздуха - 21%. Растенията отделят кислород в атмосферата при процеса фотосинтеза. В лабораторни условия кислород може да се получи чрез нагряване на калиев перманганат. В промишлеността се получава чрез фракционна дестилация на втечнен въздух при температура около -183°C.

Употреба

В промишлеността кислородът се използва за получаване на висока температура на пламъка, за производство на титаниев диоксид и етилен, за получаване на синтез-газ. Големи количества кислород са необходими и при производствата на желязо и стомана. В медицината кислород се използва при затруднено дишане.

Топково-пръчковиден модел

Дикторски текст

Свързани ресурси

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Дихателна система

Дихателната система снабдява органите с кислород и ги освобождава от въглеродния диоксид.

Взаимодействие на водород с кислород

„Гърмящият газ” е смес от водород и кислород. При запалване експлодира.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Въглероден оксид

Безцветен газ без вкус и мирис, силно отровен за хора и животни при висока концентрация.

Азот (N₂) (базово ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: Agricultural, industrial...

Carbon dioxide (CO₂) (beginner)

Colourless, odourless, heavier-than-air gas. Necessary for the photosynthesis of plants.

Четиритактовият двигател на Ото

Анимацията илюстрира работата на двигателя, който най-често се използва в автомобилите.

Haemoglobin

Oxygen carrier protein in our red blood cells.

Added to your cart.