Как работи високоговорителят?

Как работи високоговорителят?

При високоговорителя трептенията на въздуха се образуват благодарениена електромагнитната индукция.

Технологии

Ключови думи

оратор, 3-лентов високоговорител, електронно устройство, бас, среден клас говорител, пищялка, аудио кросоувър, бобина, diaphgram, магнит, усилвател, вибрация, звук, звукова вълна, висок глас, дълбок глас, моно, стерео, постоянен магнит, атракция, отблъскване, електромагнитна индукция, портативен аудио плеър, техника, физика

Свързани ресурси

Електрически звънец

Механичен звънец, който работи с помощта на електромагнит.

How does it work? - Record player

This animation demonstrates the mechanism and operation of record players.

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Вълнови параметри

Вълна се поражда тогава, когато в някаква среда се разпространяват трептения.

Как работи сешоарът?

Анимацията демонстрира устройството и функционирането на сешоара.

Електродвигател за постоянен ток

Между постоянните магнити на електродвигателя за постоянен ток е разположена намотка от...

Пиано

Пианото е един от най-популярните инструменти в света. При натискане на клавиш свързаното...

Динамо (средна степен)

Динамото преобразува механичната енергия в постоянен ток.

Гласообразуване

Когато се произвежда звук въздухът, който излиза от белите дробове причинява трептене на...

Как работи това? - Оптични дискови устройства

Тази анимация показва структурата и функционирането на различни видове оптични дискови...

Лютня и хърди-гърди

Най-ранната версия на лютнята се появила в древна Месопотамия.

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

How does it work? - Electron microscope

This animation demonstrates the structure and operation of electron microscopes.

How does it work? - Radio

This animation demonstrates how radios work.

Moon radar experiment (Zoltán Bay, 1946)

In 1946 a Hungarian scientist was the first person to detect radar echoes from the Moon.

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform...

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher...

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Added to your cart.