Как работи високоговорителят?

Как работи високоговорителят?

При високоговорителя трептенията на въздуха се образуват благодарениена електромагнитната индукция.

Технологии

Ключови думи

оратор, 3-лентов високоговорител, електронно устройство, бас, среден клас говорител, пищялка, аудио кросоувър, бобина, diaphgram, магнит, усилвател, вибрация, звук, звукова вълна, висок глас, дълбок глас, моно, стерео, постоянен магнит, атракция, отблъскване, електромагнитна индукция, портативен аудио плеър, техника, физика

Свързани ресурси

Сцени

Тонколони

 • 3-лентов високоговорител
 • портативен аудио високоговорител
 • усилвател

Устройство на тонколоните

 • нискочестотен говорител
 • средночестотен говорител
 • високочестототен говорител
 • аудио кросоувър - Разпределя електросигналите, които идват от усилвателя, според честотата към високочестотния, средночестотния и нискочестотния говорител.
 • контакти
 • кабели

Устройство на високоговорителя

 • магнит - Взаимодейства с магнитното поле индуцирано в намотката. Това е причината мембраната да се движи.
 • намотка - Токът, който протича пред нея индуцира магнитно поле, което си взаимодейства с постоянния магнит. Посоката на тока определя полюсите на индуцираното магнитно поле и по този начин посоката на движение на мембраната.
 • мембрана
 • кош
 • паяк - Намалява вибрациите на мембраната, в състояние на покой държи мембраната в средно положение.
 • контакти
 • капачка

Действие на високоговорителя

 • намотка - Токът, който протича през нея, образува магнитно поле. Разположението на северния и южния полюс зависи от посоката на тока.
 • постоянен магнит - Взаимодейства с магнитното поле, индуцирано от тока, който протича през намотката. Това е причината мембраната да се движи.
 • привличане
 • отблъскване
 • звукова вълна

Анимация

 • нискочестотен говорител
 • средночестотен говорител
 • високочестототен говорител
 • аудио кросоувър - Разпределя електросигналите, които идват от усилвателя, според честотата към високочестотния, средночестотния и нискочестотния говорител.
 • намотка - Токът, който протича през нея, образува магнитно поле. Разположението на северния и южния полюс зависи от посоката на тока.
 • постоянен магнит - Взаимодейства с магнитното поле, индуцирано от тока, който протича през намотката. Това е причината мембраната да се движи.

Дикторски текст

Електрическите сигнали в тонколоните предизвикват движение на мембраната, която се движи напред-назад и предизвиква звукови трептения във въздуха.

Движението на мембраната се обяснява с електромагнитната индукция. Мембраната е свързана с намотка. Токът, който протича през намотката, създава магнитно поле, което влиза във взаимодействие с постоянния магнит и задвижва мембраната.

Посоката на движение на тока, който преминава през намотката, зависи от посоката на тока. Ако поставим четирите пръста на дясната си ръка по посока на тока, палецът ще сочи север. Едноименните полюси на двата магнита се отблъскват, а противоположните се привличат. Когато едноименните полюси са близо един до друг, намотката и мембраната се движат напред. Когато посоката на тока се смени и противоположните полюси са един до друг, мембраната се движи назад.

Малките мембрани са подходящи за по- високи честоти, за високи тонове, докато по-големите са оптимални за ниските тонове. Ето защо качествените тонколони са трилентови, те притежават: един голям говорител за ниските тонове, един среден за средните честоти и един малък за високите честоти. Пристигащите електросигнали се разпределят от аудио кросоувър към съответните говорители.

Свързани ресурси

Електрически звънец

Механичен звънец, който работи с помощта на електромагнит.

How does it work? - Record player

This animation demonstrates the mechanism and operation of record players.

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Вълнови параметри

Вълна се поражда тогава, когато в някаква среда се разпространяват трептения.

Как работи сешоарът?

Анимацията демонстрира устройството и функционирането на сешоара.

Електродвигател за постоянен ток

Между постоянните магнити на електродвигателя за постоянен ток е разположена намотка от...

Пиано

Пианото е един от най-популярните инструменти в света. При натискане на клавиш свързаното...

Динамо (средна степен)

Динамото преобразува механичната енергия в постоянен ток.

Гласообразуване

Когато се произвежда звук въздухът, който излиза от белите дробове причинява трептене на...

Как работи това? - Оптични дискови устройства

Тази анимация показва структурата и функционирането на различни видове оптични дискови...

Лютня и хърди-гърди

Най-ранната версия на лютнята се появила в древна Месопотамия.

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

How does it work? - Electron microscope

This animation demonstrates the structure and operation of electron microscopes.

How does it work? - Radio

This animation demonstrates how radios work.

Moon radar experiment (Zoltán Bay, 1946)

In 1946 a Hungarian scientist was the first person to detect radar echoes from the Moon.

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform...

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher...

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Added to your cart.