Кааба (Мека)

Кааба (Мека)

Кааба, разположена в Голямата (Забранената) джамия в Мека, се смята за най-важната ислямска светиня.

История и цивилизация

Ключови думи

Кааба, Мека, джамия, Ислям, мюсюлмани, поклонение, свято място, светилище, Черно Stone, Хадж, пилигрим, Минаре, ритуал, Мохамед, Саудитска Арабия

Свързани ресурси

Джами Масджид (Исфахан, 15. в.)

Архитектурните решения и украсата поставят тази джамия сред шедьоврите на ислямското...

Световните религии днес

Географското разположение на най-големите световни религии се обяснява с исторически причини.

Легендарни средновековни империи

В течение на хилядолетното историческо развитие възникнали и загинали множество...

Османската архитектура в Унгария (17. в.)

По-известни паметници на османската архитектура в Унгария са джамията "Гази Касъм паша" в...

Голямата джамия в Джене (1907)

Построената в необичаен стил джамия е най-голямата кирпичена сграда в света.

Тадж Махал (Агра, 17. век)

Мавзолеят Тадж Махал в Индия е построен от владетеля Шах Джахан в памет на неговата...

Форт Низва (Оман, XVII век)

Инженерното решение на кръглата кула на най-голямата крепост на Арабския полуостров е...

Арабски халиф (7. в.)

Халифите, смятани за наследници на Мохамед, били най-важните ислямски религиозни водачи.

Arab warrior (6th century)

The most important weapons of medieval Arab warriors were the bow and the sword.

Added to your cart.