John the Valiant, the hussars´ route

John the Valiant, the hussars´ route

Follow John the Valiant on his quest described in Sándor Petőfi´s poem.

Начална граматика

Ключови думи

Витяз Янош, Шандор Петьофи, хусарски, разказ поезия, приказка, литература

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Hungarian hussar

The term ´hussar´ refers to a type of light cavalry which originated in Hungary and was...

Австрийски пехотинец от епохата на Хабсбургите

Пехотата на Хабсбургската империя взела участие в множество битки.

Монголски воин (13. в.)

Монголите създали огромната си империя благодарение на свирепите си воини.

Селски дом в Централна Европа през 19. в.

Централноевропейските домове през 19. в. имали характерен интериор и външен облик.

The Boys of Paul Street, the Grund

One of the main settings in the well-known Hungarian youth novel was a timberyard.

The Steadfast Tin Soldier

Hans Christian Andersen´s legendary character comes to life in a diorama.

Added to your cart.