Измерване на времето

Измерване на времето

Първите календари и уреди, измерващи времето, били използвани още от древните източни цивилизации.

История и цивилизация

Ключови думи

измерване на времето, време, Календар, уред за измерване на времето, единица време, Слънчев часовник, пясъчен часовник, воден часовник, година, месец, ден, Планетарни орбити, движението на планетите, в древността, цивилизация, Египет, Слънце, Луна, астрономия, Hellas, Земя, ос на въртене, култура

Свързани ресурси

Сцени

Обиколка на Земята около Слънцето

Една година

Един месец

Един ден

Слънчеви часовници

Пясъчни часовници

Водни часовници

Анимация

Дикторски текст

Измерването на времето било изключително важно за древните народи, които се занимавали със земеделие. Първите календари се появили по едно и също време с писмеността и развитието на математиката и астрономията. Те съдържали основните единици за измерване на времето: ден, месец и година.

Годината е основна единица за измерване на времето. Разграничаваме звездна година и календарна година. Една звездна година е времето, за което Земята извършва пълно завъртане по своята орбита, измерено спрямо неподвижните звезди. Една календарна година се състои от всички дни в звездната година. Една нормална година има 365 дни, а високосната година – 366 дни.

Друга основна единица за измерване на времето е месецът. Един месец е периодът на пълното завъртане на Луната около Земята. Според нашия Григориански календар годината е разделена на 12 месеца.

Третата основна единица за измерване на времето е денят. Един ден, като астрономическа единица от време, е периодът, за който Земята прави пълно завъртане около оста си. Един календарен месец може да има 28, 30 или 31 дни. В нормални години февруари има 28 дни, а във високосни години - 29 дни.

Едно от най-древните устройства за измерване на времето е слънчевият часовник. Според писмени източници той бил използван още от древните гърци. Има няколко вида слънчеви часовници. При този с хоризонтален циферблат щифтът (стилус) е поставен успоредно на оста на Земята. Тъй като той не е перпендикулярен на повърхността на циферблата, сянката му не се движи равномерно през деня, което затруднява определянето на часовите линии. С придвижването на Слънцето по небето сянката на щифта се слива с различните часови линии, показвайки точното време. Дори през Средновековието слънчевите часовници били смятани за най-прецизното средство за измерване на времето.

Кога и къде се появили първите пясъчни часовници, е неизвестно. Сигурно е обаче, че пясъчният часовник е бил широко използван през XVI век. Пясъчният часовник се състои от две вертикално разположени стъкленици с еднакви размери, свързани с тесен отвор и монтирани на стойка. В долната стъкленица има пясък, а горната е празна. При обръщане на стойката пълната с пясък стъкленица застава отгоре и пясъкът започва да изтича в празната стъкленица. Времето, за което пясъкът изтича от едната стъкленица в другата, зависи от количеството пясък и от ширината на отвора между сферите.

Водният часовник също е бил използван в древността. Според писмени източници той е бил използван за първи път в Египет, а по-късно и в Месопотамия и Древна Гърция. Водният часовник се състои от водоустойчив глинен съд с маркирани линии, които показват хода на времето. На дъното си той имал отвор, през който се отделяла водата. Водата се сипвала в контейнера до определена височина. След като водата започне да изтича от контейнера, маркираните линии от вътрешността му стават видими за наблюдателя. Продължителността на измереното време може да бъде коригирана чрез подходящ избор на поставяне на маркировката и промяна на диаметъра на отвора.

Свързани ресурси

Сенки

Change of light conditions in different seasons. Measuring height using shadows.

Часови зони

Земята е разделена на 24 часови зони. Часът в една часова зона се нарича стандартно време.

Смяна на сезоните (средно ниво)

Поради наклона на земната ос слънчевите лъчи падат под различен ъгъл през годината.

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях...

Колко е часът?

Игра с използването на аналогов и електронен часовник.

Пътят на Слънцето над известните географски ширини на Земята

Видимият път на Слънцето е следствие от въртенето на Земята около оста й.

Занимателна география: астрономия

Слънчевата система крие множество любопитни факти.

Луна

Луната е единственият спътник на Земята.

Слънчева система, oрбити на планетите

Около Слънцето обикалят 8 планети, които описват строго определени мислени линии,...

Стоунхендж, Великобритания, бронзовата епоха

Каменното съоръжение от бронзовата епоха, което се намира в Англия, и днес поставя много...

Земеделието в долината на Нил в Древен Египет

Древен Египет бил наричан „дар от Нил", тъй като реката имала важно значение за разцвета...

Спирала на времето

Поставете историческите събития на правилното им място в спиралата на времето.

Зикурат (Ур, III хил. пр.Хр.)

Зикуратите били типични стъпаловидни пирамиди, използвани за храмове в Древна Месопотамия.

Мачу Пикчу (ХV в.)

Древният град на инките, който се намира в днешно Перу, принадлежи към Световното...

Фази на Луната

Фазите на Луната са непрекъснатите промени във външния ѝ вид. Тези промени настъпват...

Сателитна навигация, GPS

Глобалната система за позициониране се състои от 24 сателита, но е нужно само 4 от тях да...

Added to your cart.