Гръцки хоплит (V в. пр. Хр.)

Гръцки хоплит (V в. пр. Хр.)

Тежковъоръжен пехотинец от Древна Елада

История и цивилизация

Ключови думи

Hoplite, гръцки хоплит, тежки оръжие, Hellas, Древногръцки, Гръцки, битка, война, воюване, войник, оръжие, Щит, меч, броня, пика, нагръдник, каска, пехотинец, ръкопашен бой, в древността

Свързани ресурси

Въпроси

 • За какво бил най-подходящ начинът на водене на бой на хоплитите?
 • В кое сражение победили гръцките хоплити?
 • За какво НЕ била годна екипировката на хоплита?
 • Какво според преданието казвали гръцките жени на мъжете си, потеглящи в битка, за техните щитове?
 • По какъв начин бил обозначаван полисът на хоплита на неговия щит?
 • На коя част от екипировката на хоплита обикновено се намирал символът на полиса?
 • Как обикновено се снабдявали с екипировката си хоплитите?
 • Колко тежало въоръжението на хоплита?
 • В какво бойно подразделение се сражавали обикновено хоплитите?
 • Вярно ли е, че хоплитите се сражавали във фаланги?
 • Каква била обичайно формата на щита на хоплита?
 • От какъв метал се изработвала бронята на гръцкия хоплит?
 • Коя част от краката на хоплита защитавали наколенници?
 • Копието на кой хоплит било по-дълго?
 • Каква роля играел бронзовият шип в задната част на копието?
 • От какво се изработвал накрайникът на копието на хоплита?
 • Кое определение НЕ описва меча на древногръцкия хоплит?
 • Кой от изразите описва хоплита?
 • Кое от следните нападателни оръжия се използвало от гръцките хоплити?
 • Кое НЕ е част от защитната екипировка на гръцкия хоплит?
 • В коя война се сражавали гръцките хоплити?
 • Кой НЕ бил пълководец на гръцките хоплити?
 • Вярно ли е, че захвърлянето на щита по време на бой се смятало за проява на смелост сред хоплитите?
 • В кое сражение претърпели поражение гръцките хоплити?

Сцени

Свързани ресурси

Гръцка и македонска фаланга

Фалангата възникнала като бойна формация на тежковъоръжената гръцка пехота.

Битка при Термопилите (480 г. пр. Хр.)

Това сражение от времето на Гръко-персийските войни станало известно с героичната...

Битката при Маратон (490 г. пр. Хр.)

Маратонското бягане било учредено в памет на бягането на гръцки воин след битката при...

Македонски воин (IV в. пр. Хр.)

Воините на древното Македонско царство били страховити бойци.

Военните изобретения на Архимед (ІІІ век пр.н.е.)

Архимед е най-гениалният учен в древността, като изобретенията му са оставили...

Битката при Саламин (480 г. пр. Хр.)

Гръцкият флот дължал успеха си на добрата си тактика и на своите бързи и маневрени кораби.

Персийски владетел (V в. пр.Хр.)

Древните персийски владетели управлявали огромна по размери империя и имали несметни...

Персийски воин (V в. пр.Хр.)

Отличните стрелци с лък били най-страховитите воини на персийската армия.

Олимпия (V в. пр. Хр.)

От 776 г. пр. Хр. в града през четири години се организирали Олимпийските игри, които го...

Bireme (ancient oared warship)

A bireme is a type of ancient warship, with a characteristic pointed bow and two decks of...

Macedonian siege tower (4th century BC)

The army of Alexander the Great successfully deployed siege towers in its attacks against...

Persian pontoon bridge (5th century BC)

King Darius as well as Xerxes built pontoon bridges across the Bosphorus for the Persian...

The Macedonian Empire

The legendary ruler and military leader, Alexander the Great, established a vast empire.

Акрополът (Атина, 5. в. пр.Хр.)

Атинският акропол е една от най-прочутите крепости в света, построена при управлението на...

Римски войник (I век пр. Хр.)

Наемните войници в армията на Древен Рим били добре обучени и снабдени с най-модерните за...

Олимпийски богове

Олимпийските богове в древногръцката митология са толкова различни, колкото са и хората.

Added to your cart.