Гръцка и македонска фаланга

Гръцка и македонска фаланга

Фалангата възникнала като бойна формация на тежковъоръжената гръцка пехота.

История и цивилизация

Ключови думи

фаланга, тежки оръжие, воюване, Hoplite, Македонската империя, Гръцки, македонски, оръжие, Филипос, войник, пика, Дору, война, битка, тактика, пехота, боен ред, меч, Щит, броня, Армия, Hellas, нагръдник, ръкопашен бой, каска, в древността

Свързани ресурси

Сцени

Хоплит

Гръцка фаланга

Гръцка фаланга, поглед отстрани

Македонски воин

Македонска фаланга

Македонска фаланга, поглед отстрани

Анимация

Дикторски текст

Гръцката дума "фаланкс, фаланга" означава група или общност. Като военен термин тя означава правоъгълна военна формация, съставена от тежковъоръжени пехотинци, подредени в редове. Докато някои учени смятат, че фалангата е създадена от гърците, исторически извори предполагат, че тя вече е била използвана от други народи преди Класическата епоха в Гърция. Със сигурност обаче гърците усъвършенствали бойните умения на фалангата.

Основното оръжие, използвано от хоплитите, тежковъоръжените гръцки пехотинци, било копие, дълго 2 - 3 метра, което се носело в дясната ръка и се наричало дорю. Освен него използвали и къс меч. Всеки хоплит държал щит в лявата си ръка, като защитавал тази част от тялото си и бойния си другар вляво. Хоплитите носели също брони и шлемове.

Фронталната част и дълбочината на фалангата зависели от броя на воините и релефа на мястото; но обикновено фалангата се състояла от осем реда бойци. Благодарение на тази бойна формация гръцките армии постигнали множество легендарни победи.

Цар Филип II Македонски бил първият, който въвел фалангата в македонската армия. Македонската фаланга включвала някогашната тежка пехота. Основната ѝ единица била т. нар. синтагма, която се състояла от 16 реда с по 16 бойци всеки.

Тези 256 бойци били въоръжени с копия, наречени сариси, които били много по-дълги от тези на гръцките хоплити - до 4- 6 м.

От шестия ред нататък воините държали копията си вертикално.

Свързани ресурси

Македонски воин (IV в. пр. Хр.)

Воините на древното Македонско царство били страховити бойци.

Гръцки хоплит (V в. пр. Хр.)

Тежковъоръжен пехотинец от Древна Елада

Битката при Маратон (490 г. пр. Хр.)

Маратонското бягане било учредено в памет на бягането на гръцки воин след битката при...

Битката при Исос (333 г. пр. Хр. )

В тази битка македонската войска на Александър Велики нанесла съкрушително поражение на...

Военните изобретения на Архимед (ІІІ век пр.н.е.)

Архимед е най-гениалният учен в древността, като изобретенията му са оставили...

Военните тактики на римската пехота

Древноримските легионери издигнали военната стратегия на най-високо ниво.

Битката при Гавгамела (331 г. пр. Хр.)

В тази битка, смятана за образец на военна тактика, Александър Велики печели решаваща...

Битка при Термопилите (480 г. пр. Хр.)

Това сражение от времето на Гръко-персийските войни станало известно с героичната...

Битката при Саламин (480 г. пр. Хр.)

Гръцкият флот дължал успеха си на добрата си тактика и на своите бързи и маневрени кораби.

Персийски владетел (V в. пр.Хр.)

Древните персийски владетели управлявали огромна по размери империя и имали несметни...

Персийски воин (V в. пр.Хр.)

Отличните стрелци с лък били най-страховитите воини на персийската армия.

Римски войник (I век пр. Хр.)

Наемните войници в армията на Древен Рим били добре обучени и снабдени с най-модерните за...

Ancient Indian war elephant

Ancient Indian war elephants were used as ´tanks´ in battles.

Bireme (ancient oared warship)

A bireme is a type of ancient warship, with a characteristic pointed bow and two decks of...

Macedonian siege tower (4th century BC)

The army of Alexander the Great successfully deployed siege towers in its attacks against...

Persian pontoon bridge (5th century BC)

King Darius as well as Xerxes built pontoon bridges across the Bosphorus for the Persian...

The Macedonian Empire

The legendary ruler and military leader, Alexander the Great, established a vast empire.

Троянският кон

Според Омировия епос тактическа хитрост на Одисей довела до падането на Троя.

Added to your cart.