Голям град

Голям град

Градът е тип селище, което изпълнява централни функции.

География и икономика

Ключови думи

голям град, селище, Функции, население, социални услуги, структура, структура на сетълмента, местоживеене, град, водосборен басейн, география, общество, човешката география

Свързани ресурси

Сцени

Голям град

Първите градове са се появили преди няколко хиляди години: те са създадени в резултат на разделението на труда на занаяти и селско стопанство. По-късно, по време на Промишлената революция градските центрове се разрастват.

Градът е вид селище, което има централна роля. Той оказва благотвроно влияние върху околните по-малки селища. Заема голяма площ и е гъстонаселен, състои се от жилищни, промишлени и търговски райони.

Функции

 • бизнес район - банки, застрахователни дружества, офиси
 • политически, административни сгради
 • научноизследователски институти, образование, музеи
 • търговски район - магазини, търговски центрове, лека промишленост (дрехи, луксозни стоки, салони, услуги)
 • религиозно средище
 • парк
 • културни институции - театри, концертни зали, кина, увеселителни заведения
 • здравеопазване
 • автогара
 • жп гара
 • жилищна зона (високи доходи) - семейни къщи
 • жилищна зона (средни доходи) - семейни къщи
 • жилищна зона (средни доходи) - апартаменти
 • жилищна зона (ниски доходи) - апартаменти
 • жилищна зона (ниски доходи) - работнически квартал
 • спортни съоръжения
 • сгради на леката промишленост
 • сгради за търговия на едро

Центърът на града е най-важното място на икономическия живот, център на бизнеса и на стопанския живот. Дотук водят централните булеварди, тук се намират администратичните, образователни, културни и финансови институции, офиси, магазини и повечето от туристическите забележителности. Тук идва на работа населението от крайните квартали и от агломерацията. Градовете са образователни центрове за околните селища със средни училища и университети. Търговските и здравните институции изпълнявата централна роля като обслужват населението в цялата околност.

В много държави създаването на такива концентрирани промишлени райони се подкрепя, от една страна, за да се създават работни места, от друга - заради по-евтината инфраструктура, както и по-разумното решаване на проблемите на околната среда.

Градска структура

 • главен път
 • главни жп линии

Общ белег на всички големи градове е, че имат градски център, който изпълнява административни, търговски и финансови функции. Около градския център са разположени жилищните квартали на различните социални класи, както и преходна зона, в която се намират промишлени предприятия, жп гари, болници. Често извън преходната зона има още един жилищен район.

Урбанизация в света

 • Процент на градското население по държави

От времето на промишлената революция градското население на земята непрекъснато нараства. През 1800-те години в градовете са живеели няколко десетки милиона души, в наши дни броят на градските жители е няколко милиарда. В развитите страни делът на градското население е над 60%.

Броят на градското население е висок и в световен мащаб: докато в селата живее около 45% от населението, в градовете жителите са 55% от населението на земята. Голямата част от тях живее в градове под 500 000 жители, а в градовете над 10 милиона живее 8% от населението.

Други типове селища

 • Мегаполис (Метрополис)
 • Голям град
 • Село

Под селище в ежедневния смисъл на думата разбираме всяко населено място. Селището е определена естествена среда, променена от намесата на човека, която обхваща, както човешките творения, така и самия човек. Селището осигурява място за живеене на група хора. Освен това то трябва да притежава поне още една функция - стопанска, обществена или инфраструктурна.

Селищата се класифицират според своя план, функция, броя на населението, както и според връзките с други селища. Според размерите се делят на малки селища - села, градове, милионни градове, както и мегаполисни мрежи, които обхващат няколко големи града.

Дикторски текст

информация

Свързани ресурси

Световни градове

Анимацията представя географското положение и най-важните данни на големи световни градове.

Мегаполис (Метрополис)

Мегаполисът е огромен град с население над 1 милион души.

Село

Селото е първото по вид селище, създадено от човека.

Държавите в Европа

Анимацията ще ни помогне да се запознаем с държавите в Европа, техните столици и...

Държавите в Северна, Централна и Южна Америка

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското местоположение, столиците...

Държавите в Азия

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското положение, столиците и...

The countries of Africa

Learning about the geographic location, capitals and flags of African countries through...

Електрически наземен транспорт

Тролейбусите и трамваите са екологично чисти обществени транспортни средства

Автобус

Автобусите играят важна роля в организирането на обществения транспорт.

Added to your cart.