Generating alternating current

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

Физика и астрономия

Ключови думи

генератор, индукция, променлив ток, електромагнитна индукция, индуциран ток, Закон на Ленц, арматура линия, магнит, правилото на дясната ръка, Енергия, ток, магнетизъм, магнитно поле, полюс, мрежа, Напрежение, електроенергия, електро, електрон, физика

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Електрически двигатели

Електрическите двигатели присъстват в различни области на нашето ежедневие. Да се...

Електродвигател за постоянен ток

Между постоянните магнити на електродвигателя за постоянен ток е разположена намотка от...

Динамо (средна степен)

Динамото преобразува механичната енергия в постоянен ток.

Електрически звънец

Механичен звънец, който работи с помощта на електромагнит.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Как работи сешоарът?

Анимацията демонстрира устройството и функционирането на сешоара.

Влак на магнитна възглавница

Едно от най-съвременните превозни средства, развиващо скорост над 400 км/час.

Как работи високоговорителят?

При високоговорителя трептенията на въздуха се образуват благодарениена електромагнитната...

Физиците, които промениха света

Тези изключителни учени оказват огромно въздействие върху развитието на физиката като наука.

Генератори и електромотори

Генераторите превръщат механичната енергия в електрична, а електромоторите превръщат...

Лабораторията на Никола Тесла (Шорхем, САЩ)

Инженер-изобретател предимно в областта на електротехниката, несъмнено една от...

Електрически осветителни тела

Тази анимация показва характеристиките на битовите източници на светлина – от...

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

How does it work? - Record player

This animation demonstrates the mechanism and operation of record players.

Rimac Concept One

Първият модел на хърватския Rimac Automobili е най-бързият електромобил в света.

Алкални батерии

Електричният ток през алкалните батерии е резултат от протичащите в тях електрохимични...

Лампа с нажежаема жичка

Едисон – американски електроинженер, изобретил през 1879 г. лампа с нажежаема жичка,...

Електромобил

Тесла S е един от първите електромобили, пригодни за ежедневна експлоатация.

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Оловно-киселинен акумулатор

Електрохимическата реакция в оловно-киселинния акумулатор произвежда електричество.

Dynamo (basic)

A dynamo converts mechanical energy into direct current.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Added to your cart.