Електрически осветителни тела

Електрически осветителни тела

Тази анимация показва характеристиките на битовите източници на светлина – от традиционната електрическа крушка до LED осветлението.

Технологии

Ключови думи

източник на светлина, осветление, лампа, традиционна крушка, халогенна лампа, компактни флуоресцентни тръби, LED, крушка, продължителност на живота, влакно, LED светлини, LED чип, фасунга, луминесцентно покритие, електроника, Ампераж, електрод, лек, Edison, Томас Едисон, топлинно излъчване, електромагнитни, видима светлина, проводимост, ключ за осветление, атомна орбитала, Съпротивл., физиката на елементарните частици, ядрена физика, техника, физика

Свързани ресурси

Лампа с нажежаема жичка

Едисон – американски електроинженер, изобретил през 1879 г. лампа с нажежаема жичка,...

Лабораторията на Никола Тесла (Шорхем, САЩ)

Инженер-изобретател предимно в областта на електротехниката, несъмнено една от...

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Електрически звънец

Механичен звънец, който работи с помощта на електромагнит.

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal,...

Как работи мобилният телефон?

Тази анимация демонстрира как работят мобилните телефони.

Как работи сешоарът?

Анимацията демонстрира устройството и функционирането на сешоара.

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

Как работи парната ютия

Анимацията запознава с устройството и начина на работа на електрическата парна ютия.

Как работи прахосмукачката?

Прахомукачката създава слаб вакуум и събира праха с помощта на въздух с високо налягане.

Къща без емисии на въглероден диоксид

Проектирането и строителството на съвременните сгради играят важна роля при опазването на...

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна температура, без да се използват...

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Как работи микровълновата фурна

Анимацията показва устройството и начина на работа на микровълновата фурна.

Как работи пералната машина?

Тази анимация показва как работи една перална машина.

Електрически наземен транспорт

Тролейбусите и трамваите са екологично чисти обществени транспортни средства

Как работи хладилникът?

Тази анимация показва как работи хладилникът.

Как работи това? - Оптични дискови устройства

Тази анимация показва структурата и функционирането на различни видове оптични дискови...

Как работи LCD екранът

LCD екранът използва свойството на течните кристали да взаимодействат със светлината.

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

How does it work? - CRT television

This animation demonstrates how a CRT television works.

Прозрачност

Анимацията дава обяснение на понятията за прозрачност и непрозрачност, на принципа на...

Отражение и пречупване на светлината

Когато един лъч достигне границата между две среди с различен показател на пречупване,...

How does it work? - Water tap

This animation demonstrates the functioning of the 3 basic types of water tap.

Added to your cart.