Electricity supply network

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

География и икономика

Ключови думи

електрически, електрическа мрежа, Ампераж, дистрибуторска мрежа, потребителите, трансформатор, тел, високо напрежение, трансфер линия, Енергия, електроцентрала, производство на енергия, география

Свързани ресурси

Електрически наземен транспорт

Тролейбусите и трамваите са екологично чисти обществени транспортни средства

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal,...

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Генератори и електромотори

Генераторите превръщат механичната енергия в електрична, а електромоторите превръщат...

Електромобил

Тесла S е един от първите електромобили, пригодни за ежедневна експлоатация.

Как работят компютърните мрежи?

Интернет ни помага бързо да изпращаме данни на далечни разстояния.

Електрически осветителни тела

Тази анимация показва характеристиките на битовите източници на светлина – от...

Добив на природен газ (Норвегия)

Платформата за добив на природен газ Troll A е най-голямата морска платформа: масата й е...

Метро

Това е най-бързото железопътно превозно средство в големия град.

Алкални батерии

Електричният ток през алкалните батерии е резултат от протичащите в тях електрохимични...

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват само покривните почвени...

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Лабораторията на Никола Тесла (Шорхем, САЩ)

Инженер-изобретател предимно в областта на електротехниката, несъмнено една от...

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not...

Added to your cart.