Детска стая

Детска стая

Анимацията развива пространственото мислене.

Природни науки

Ключови думи

изглед отгоре, етажен план, Ориентация, stereopsis, пространствено възприятие, практикуването, 3D

Свързани ресурси

Въпроси

 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.
 • Намерете предмета, отбелязан на плана.

Сцени

Свързани ресурси

Кръстовище

Забавна анимация за пространствено ориентиране.

Как работи мобилният телефон?

Тази анимация демонстрира как работят мобилните телефони.

Немската азбука

Упражнявай азбуката: състави думи.

Роботи

Забавна игра с различните изгледи на пространствени предмети.

Зрителна измама

Състояние, в което, информацията, събрана от окото е неправилно изтълкувана от мозъка.

Руската азбука

Упражнявай азбуката: състави думи.

Преносим компютър, Периферни устройства

С преносимия компютър може да се използват различни периферни устройства.

Поглед от три страни

С поглед от три страни е възможно да определим еднозначно какво е геометричното тяло.

Катя на детската площадка

Живописна и забавна анимация за по-добра пространствена ориентация.

Село Лястовичево

Забавна анимация за развиване на ориентацията с използване на карта.

Бюрото на Мила

Интерактивна игра с изгледи от различни страни на сложни предмети.

Кухненско обзавеждане - пространствена координатна система

Практическо прилагане на пространствена координатна система чрез компютърни модели на...

Азбуката - aнглийска учебна игра

Упражнявай азбуката: състави думи.

Ames room

An Ames room is a distorted room that is used to create an optical illusion.

Navigation in space

The animation helps to develop space perception and navigation in space using space...

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

The first days in school

Learn the concept of colours, numbers, letters and shapes while playing

Триизмерна игра със сенки

Тази забавна и увлекателна игра развива пространственото мислене. Отговорите си можете да...

Added to your cart.