Цилиндри

Цилиндри

В анимацията са представени различните типове цилиндри. Дадена е възможност за запознаване с цилиндричните повърхнини.

Математика

Ключови думи

цилиндрични плътни, прав кръгов цилиндър, наклонен кръгов цилиндър, Права призма, полето правоъгълна призма, мантия, базов кръг, правоъгълна, пространство геометрия, математика

Свързани ресурси

Ротационни тела

Завъртането на геометрична фигура около права (ос) води до получаването на различни...

Ротационни тела (правоъгълник)

Завъртане на правоъгълник около симетричните му оси води до получаването на различни...

Сфера

Съвкупността от всички точки в триизмерното пространство, които са на равни разстояния от...

Видове геометрични тела

Въз основа на конкретни примери анимацията представя възможности за определяне на...

Ротационни тела – задачи

Задачите за ротационни тела затвърдяват математическите понятия и развиват...

Периметър, лице, повърхнина и обем

Анимацията представя формулите за измерване на периметъра и лицето на геометричните...

Класификация на геометрични тела 3

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за класифициране на...

Класификация на геометрични тела 4

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за групиране на тела.

Групиране на геометрични тела 2

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за групиране на...

Видове геометрични тела 1

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за групиране на...

Császár polyhedron

The Császár polyhedron is a nonconvex polyhedron with 14 triangular faces.

Platonic solids

This animation demonstrates the five regular three-dimensional (or Platonic) solids, the...

Szilassi polyhedron

This special concave polyhedron was named after a Hungarian mathematician.

Конусовидни тела

Тази анимация демонстрира различни видове конуси и пирамиди.

Added to your cart.