Cement production

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

География и икономика

Ключови думи

производство на цимент, cement, производство, цементов завод, бетон, свързващо вещество, klinker, замърсяването на околната среда, парников ефект, строителство, глина, варовик, пясък, прах, въглероден двуокис, общество, Енергия, промишленост, глобално затопляне, география, техника

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Черна металургия (средно ниво)

От желязна руда в доменни пещи се произвежда чугун.

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват само покривните почвени...

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and...

Aluminium smelting

Aluminium smelting is the process of extracting aluminium from alumina by electrolysis.

Papermaking

Paper was invented more than two thousand years ago.

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Съвременна офис сграда

Пестенето на енергия и опазването на околната среда са важни фактори при проектирането на...

Операта в Сидни

Заради своята конструкция и разположение, сградата в австралийския град е една от...

Motorway design and construction

We can travel on dual carriageways on the motorway.

Берлинска стена (1961-1989 г.)

Символ на разделение и потисничество, Стената разкъсва един град и много семейства.

Added to your cart.