Битката при Саламин (480 г. пр. Хр.)

Битката при Саламин (480 г. пр. Хр.)

Гръцкият флот дължал успеха си на добрата си тактика и на своите бързи и маневрени кораби.

История и цивилизация

Ключови думи

Битка при Саламин, Военна тактика, Xerxes, пролив, Гръцки, Персите, Персийската империя, Hellas, Атина, битка, война, воюване, флота, кораб, войник, в древността, остров, морски, военна кампания, история, лагер

Свързани ресурси

Сцени

Околностите на Саламин

 • Гръцки кораби
 • Южен персийски флот
 • Персийски флот
 • Египетски кораби
 • Лагерът на Ксеркс

Ход на сражението

 • Южен персийски флот
 • Персийски флот
 • Египетски кораби
 • Лагерът на Ксеркс
 • Коринтски кораби
 • Егински кораби
 • Мегарски кораби
 • Атински флот
 • Пелопонески кораби

Дикторски текст

Първи етап (22 септември 480 г. пр. Хр.)

Предвиждайки голямото превъзходство на персите в кораби и войници, Темистокъл, командващият гръцкия флот, разработил хитроумна тактика. След евакуацията на Атина той разделил гръцките кораби, разположени в тесния пролив край остров Саламин, на две групи и мобилизирал малка армия от хоплити на сушата. Когато персите се появили, повечето гръцки кораби се престорили, че се оттеглят, а останалите дебнели в засада в залива. Без да подозират каква съдба ги очаква, персийските кораби попаднали в капан.

Втори етап (22 септември 480 г. пр. Хр.)

"Бягащите" гръцки кораби внезапно се обърнали и заедно с укритите кораби натикали врага в пролива, като го блокирали там. В тесния пролив бързите и подвижни триери на гърците лесно маневрирали между големите и тромави персийски кораби. Докато стотиците кораби се блъскали един в друг, гръцките хоплити се сражавали, сякаш на сушата, върху техните палуби. Персите загубили не само много войници, но и голямо количество кораби, пробити от бронзовите тарани на гръцките триери.

Трети етап (22 септември 480 г. пр. Хр.)

За съвсем кратко време персите претърпели огромни загуби. Според Херодот те изгубили 200 кораба, а гърците - само 40. Персийският флот се опитал да избяга от пролива, но бил преследван от гърците. Ксеркс наблюдавал трагичната сцена от един хълм срещу Саламин. Египетските кораби, които били част от персийския флот, не се включили в сражението.

Четвърти етап (22 септември 480 г. пр. Хр.)

Същевременно хоплитите на Аристид атакували гарнизона на великия цар на Персия, който завзел остров Пситалея, и унищожили южната персийска флотилия почти изцяло. Така гърците победили в една от най-големите морски битки в историята, а Ксеркс претърпял катастрофално поражение. Той се оттеглил в Мала Азия с останките от флота си, оставяйки обаче доста голяма армия, водена от Мардоний, в Северна Гърция.

Свързани ресурси

Гръцки хоплит (V в. пр. Хр.)

Тежковъоръжен пехотинец от Древна Елада

Bireme (ancient oared warship)

A bireme is a type of ancient warship, with a characteristic pointed bow and two decks of...

Персийски владетел (V в. пр.Хр.)

Древните персийски владетели управлявали огромна по размери империя и имали несметни...

Персийски воин (V в. пр.Хр.)

Отличните стрелци с лък били най-страховитите воини на персийската армия.

Гръцка и македонска фаланга

Фалангата възникнала като бойна формация на тежковъоръжената гръцка пехота.

Битката при Акциум

В тази решаваща битка край бреговете на Елада Октавиан печели победа над Марк Антоний.

Битка при Термопилите (480 г. пр. Хр.)

Това сражение от времето на Гръко-персийските войни станало известно с героичната...

Битката при Маратон (490 г. пр. Хр.)

Маратонското бягане било учредено в памет на бягането на гръцки воин след битката при...

Historical topography (battles, universal history)

Place the sites of notable battles in history on a blank map.

Persian pontoon bridge (5th century BC)

King Darius as well as Xerxes built pontoon bridges across the Bosphorus for the Persian...

Квинкверема (III в. пр. Хр.)

Платноход с няколко реда гребла, който бил типичният боен кораб през елинистическата епоха.

Added to your cart.