Битката на Каталаунските полета (451)

Битката на Каталаунските полета (451)

Римската армия, предвождана от Аеций, спира хунското нашествие под предводителството на Атила.

История и цивилизация

Ключови думи

Каталаунски полета, битка, Romans, хуни, Атила, Флавий Аеций, Római Birodalom, Западна Римска империя, Хунска империя, V век, варвари, миграция, в древността, вестготи, алани, остготи, история, военна история

Свързани ресурси

Сцени

Каталаунски полета

 • хуни и съюзниците им
 • римляни и техните съюзници

Битката на Каталаунските полета

През пролетта на 451 г. владетелят на Хунската империя тръгва на поход срещу Галия заедно със своите съюзници. Изтощена от вълните на Великото преселение на народите Западноримската империя изпраща армията на Аеций, за да ги спре. Римската войска също разчита на съюзници сред варварите, за да укрепи военната си мощ. В битката се сблъскват две огромни армии за епохата. Няма сигурни писмени и археологически извори за точното място на битката. Названието "Каталаунски" най-вероятно е погрешно, то се налага в съзнанието от текстове на по-късни летописци, които не познават мястото. Според изворите битката се е състояла в равнината край селището Мариак. Мястото на легендарната битка най-вероятно било в днешна Северна Франция, край Троа.

Римска армия

 • вестготи (Торизмунд)
 • римляни Флавий Аеций
 • алани (Сангибан)
 • вестготи (Теодорих)

Хунска армия

 • лагер на Атила
 • Остготи (Валамир)
 • Хуни (Атила)
 • Гепиди (Ардарих)

Атила, "Бич Божи"

Този прякор е бил прикачен на легендарния хунски вожд от по-късните християнски хроники. "Цивилизована" Западна Европа вижда в него типичния образ на див източен варварин. Според най-правдоподобната теория зад започналото през ІV в. велико преселение стои пренаселеността или промяната на климата. Мнозина изследователи смятат, че хуните са предизвикали ефект на доминото. Този продължителен процес, в който са увлечени и други народи, води до падането на Западната Римска империя и създаването на варварски царства.

Ход на битката

 • лагер на Атила
 • остготи
 • хуни
 • гепиди
 • вестготи
 • римляни
 • алани
 • вестготи

Дикторски текст

Ход на битката

Римляните заемат възвишението край терена на битката, получавайки още в началото предимство пред противника.

Атила напада аланите, които са в центъра, избягвайки римските части по фланга.

Аланите бягат, но римляните и готите спират хуните. Римските части, разположени по възвишенията, се втурват в атака.

Поради опасност да го обкръжат Атила се връща в лагера. Римляните не го преследват, така успява да се оттегли свободно и в ред.

Свързани ресурси

Римски войник (I век пр. Хр.)

Наемните войници в армията на Древен Рим били добре обучени и снабдени с най-модерните за...

Provinces and settlements of Ancient Rome

This animation presents the history of Ancient Rome throughout the centuries.

Germanic warrior (4th century)

Dreaded Germanic warriors spreading out from Northern Europe towards the south also...

Древноримски военен лагер

С нарастването на територията на Римската империя в новозавоюваните земи били създавани...

Военните тактики на римската пехота

Древноримските легионери издигнали военната стратегия на най-високо ниво.

Облеклото на варварите през V век

Облеклото разкрива начина на живот и културата на хората от определена епоха и територия.

Битка при Зама (202 г. пр. Хр.)

Решаващото сражение в хода на Втората Пуническа война, в което римската армия, водена от...

Battle of Alesia (52 BC)

The Gaul city Alesia, which was defended by Vercingetorix, was besieged by the Roman...

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Added to your cart.