Балонът на братята Монголфие (XVIII век)

Балонът на братята Монголфие (XVIII век)

Французите братя Монголфие са пионери в авиацията.

История и цивилизация

Ключови думи

Братя Монголфие, Монголфие, дирижабъл, авиация, балон с горещ въздух, изобретател, Изобретения, балон, термодинамика, история на науката, изобретение, Френски, Париж, Физика, лифт, закони газове, Механика, техника, Франция, в праисторически времена, история

Свързани ресурси

Въпроси

 • Какви са по народност братя Монголфие?
 • Първоначално искали да напълнят балона с газообразно вещество, което се оказва леснозапалимо и няма как да бъде складирано. Кое е това вещество?
 • Кога братята Монголфие представят откритието си за пръв път публично?
 • Как реагирали хората от селата на пристигащия от Париж балон?
 • Кога за пръв път в балона на Монголфие се качва човек?
 • Как, според легендата, братя Монголфие доказали, че летенето не вреди на живите същества?
 • Какво се случва с единия от братята през 1784 г., когато за първи път лети с балона?
 • Кой френски владетел наблюдава издигането на балона на 29 септември 1783 г.?
 • Вярно ли е, че братя Монголфие получават от краля благороднически сан и пожизнена рента, заради откритията си?
 • Вярно ли е, че непросветените хора смятали балона за дело на сатаната?
 • Вярно ли е, че дълго преди братя Монголфие Леонардо да Винчи също конструирал летящ балон?
 • С помощта на какво братята осъществяват хоризонталното движение на балона?
 • Кое от следните открития предшества откриването на балона на братята Монголфие?
 • На каква височина се издига балона по време на първия полет с хора?
 • Какво газообразно вещество използват най-напред за балоните в края на XVIII век?
 • Коя академична организация приема братята Монголфие за свои членове?
 • Какъв тип балон изобретяват братята Монголфие?
 • Какъв е диаметърът на първия публично показан балон?
 • Защо опитите с водна пара се оказват неуспешни?
 • Какви хора е искал да качи в балона кралят при първия експеримент?
 • През коя епоха са живели и творили братята Монголфие?
 • Кое от следните открития НЕ е направено през XVIII век?
 • С помощта на какво се осъществява вертикалното движение на балона?
 • Кой НЕ е съвременник на братята Монголфие?
 • Кой е съвременник на братята Монголфие?

Сцени

Балон

Полет

Устройство

Анимация

Дикторски текст

Експериментът на французите братя Монголфие е крайъгълен камък в историята на авиацията. Жозеф-Мишел и Жак-Етиен Монголфие, синове на хартиен фабрикант от Аноне, дълго време правят експерименти за построяване на балон.

Балонът е устройство, което се пълни с горещ въздух, за да може да се издигне.

Първоначално братята се опитват с водна пара, но бързо изстиващата и кондензираща се пара намокря хартиените стени на балона, което го прави неизползваем.

Опитват се да затворят в балона дим, но поради бързото му охлаждане и този опит не води до резултат. До успех води идеята да се подгрява непрекъснато въздухът, който се намира в балона.

В началото балоните летят празни, след това - според легендата - пускат в тях животни. През есента на 1783 г. край Париж се издига на голяма височина първият балон с хора на борда си.

Официалната демонстрация, вече пред публика, се осъществява няколко седмици по-късно близо до френската столица. За демонстрацията е направен балон от декорирано платно, уплътнено с хартия. Леснозапалимият материал е намазан с огнеупорна стипца.

Под долната отворена част е прикрепена желязна решетка, върху която гори слама и сухи дърва. Пушекът и топлият въздух издигат цялото устройство нависоко във въздуха. Полетът продължава 25 минути и през това време балонът на братята Монголфие изминава разстояние от около седем и половина километра. Двамата смели доброволци - лекар и маркиз, се превръщат в пионери на въздухоплаването.

Свързани ресурси

Балон с горещ въздух (аеростат)

Специален вид въздушен балон, който е запълнен с горещ въздух.

История на авиацията

Тази анимация представя кратка история на авиацията от Средновековието до наши дни.

Облекло (Западна Европа, 18. в.)

Облеклото отразява начина на живот и културата на населението на даден регион.

Zeppelin airship, LZ 129 Hindenburg

A Zeppelin is a type of rigid-framed airship.

Zeppelin airship, LZ 17 Sachsen (1913)

A Zeppelin is a type of controllable, rigid airship.

Otto Lilienthal’s glider

The German engineer Otto Lilienthal was the first person to make successful flights with...

Submarine operation

Submarines submerge and surface by changing the average density of the hull.

Added to your cart.