Арабски халиф (7. в.)

Арабски халиф (7. в.)

Халифите, смятани за наследници на Мохамед, били най-важните ислямски религиозни водачи.

История и цивилизация

Ключови думи

арабски калиф, халиф, Мохамед, религиозен лидер, Ислям, Арабски, църква, религия, в най-нови времене, облекло, местоживеене

Свързани ресурси

Въпроси

 • На границата на кои континенти се намира Арабският полуостров?
 • Кое животно било използвано най-често за търговски цели в средновековните арабски земи?
 • Какво е характерно за климата на Арабския полуостров?
 • Коя от следните науки НЕ е пренесена в Европа от арабите?
 • Кое от тези места НЕ е част от пътя на ислямските поклонници -хаджии?
 • Каква е причината, поради която, според легендата, белият камък Кааба почернял?
 • Къде се намира Кааба?
 • Как наричат мюсюлманите своя Бог?
 • Кой град станал нова столица на халифата след смъртта на Мохамед?
 • Вярно ли е, че ислямът е политеистична религия?
 • Вярно ли е, че пророкът Мохамед обединил номадските племена от Арабския полуостров?
 • Как се нарича свещената книга на исляма?
 • Кое не влиза в петте "стълба" на исляма?
 • Какво означава думата "ислям"?
 • Защо е толкова важна годината 622?
 • Кога Мохамед и семейството му се преселили в Медина?
 • Как се нарича основателят на исляма?
 • Къде се е родил Мохамед?
 • Какво означава думата "халиф"?
 • Кое море е разположено между Африка и Азия?
 • Кой търговски маршрут преминавал през Арабския полуостров, успоредно на Червено море?
 • Правилно ли е твърдението, че племената, живеещи на Арабския полуостров, водели номадски начин на живот?
 • Какво обозначаваме с израза "остров в пустинята" с вода, животни и растителност?
 • Каква била основната икономическа дейност на племената, населяващи Арабския полуостров?
 • Кой континент НЕ бил част от владенията на халифите?
 • На каква възраст Мохамед получил първите си видения?
 • С коя религия НЕ бил запознат Мохамед?

Сцени

Свързани ресурси

Arab warrior (6th century)

The most important weapons of medieval Arab warriors were the bow and the sword.

Кааба (Мека)

Кааба, разположена в Голямата (Забранената) джамия в Мека, се смята за най-важната...

Легендарни средновековни империи

В течение на хилядолетното историческо развитие възникнали и загинали множество...

Бедуински лагер

Полуномадският начин на живот на бедуините бил приспособен към климатичните условия и...

Джами Масджид (Исфахан, 15. в.)

Архитектурните решения и украсата поставят тази джамия сред шедьоврите на ислямското...

Форт Низва (Оман, XVII век)

Инженерното решение на кръглата кула на най-голямата крепост на Арабския полуостров е...

Алхамбра през ХVІ в. (Испания)

Името на този прекрасен комплекс от сгради е арабско и означава "червен".

Medieval Chinese Emperor

The Emperor of the vast Far-Eastern empire was the lord of life and death.

Medieval Arab torpedo (Hassan Al Rammah, 13th century)

The medieval Arab inventor, Hassan Al Rammah designed the world's first operating torpedo.

Medieval Arab water pump (Al-Jazari, 13th century)

The ingenius water pump designed by Al-Jazari is a great example of the creativity of...

Традиционен арабски платноход (самбук)

Най-големият арабски платноход, наречен самбук, е използван най-вече като търговски кораб...

Дворецът на франкския император Карл Велики (Аахен, 9. в.)

Дворецът на франкския император Карл Велики бил не само център на империята, но и...

Египетски фараон и неговата съпруга (II хил. пр.Хр.)

Египетските фараони били почитани като богове, те били господари на живота и смъртта.

Османски султан (XVI в.)

Владетел на Османската империя бил султанът, който се смятал за господар на живота и смъртта.

Монголски хан (13. в.)

Начело на обширната Монголска империя стоял Великият хан.

Indian maharaja with his wife (18th century)

Maharajas were Hindu rulers of large regions of India.

Syrian water wheels (City of Hama, 13th century)

Medieval Syrian water wheels were used to convey water to distant areas.

The Hungarian Crown Jewels

The best-known piece of the Hungarian Crown Jewels is the Holy Crown.

Added to your cart.