Alesia (France, 1st century BC)

Alesia (France, 1st century BC)

The Gaul city Alesia, defended by Vercingetorix, was besieged by the Roman forces of Julius Caesar in 52 BC.

История и цивилизация

Ключови думи

Алезия, Галски, Версенжеторикс, укрепление, провинция, Юлий Цезар, Romans, Roman система вал, Római Birodalom, T. Лабиен, обсада на двигателя, обсада пръстен, обсада, обсада кула, обсада машина, Rebilus, Reginus, Франция, град, отбранителна линия, Крепост, кавалерия, лагер, пехота, в древността, племе, общ, битка, история, република, ров, заграждам с ров, рокада

Свързани ресурси

Battle of Alesia (52 BC)

The Gaul city Alesia, which was defended by Vercingetorix, was besieged by the Roman...

Древноримски обсадни машини

Римските завоеватели притежавали ефикасни обсадни машини, създадени за атакуване на...

Военните тактики на римската пехота

Древноримските легионери издигнали военната стратегия на най-високо ниво.

Римски войник (I век пр. Хр.)

Наемните войници в армията на Древен Рим били добре обучени и снабдени с най-модерните за...

Древноримски военен лагер

С нарастването на територията на Римската империя в новозавоюваните земи били създавани...

Римски гладиатори (II век)

Гладиаторите били бойци, които с битки помежду си или с диви животни забавлявали...

Arch of Titus (Rome, 1st century)

The Arch of Triumph was built at the entrance of the Forum Romanum, to commemorate...

Historical topography (battles, universal history)

Place the sites of notable battles in history on a blank map.

Provinces and settlements of Ancient Rome

This animation presents the history of Ancient Rome throughout the centuries.

Облеклото на варварите през V век

Облеклото разкрива начина на живот и културата на хората от определена епоха и територия.

Театър на Помпей (Рим, I век пр.Хр.)

Театърът, построен от древноримския държавник Гней Помпей, е първият каменен театър на...

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Added to your cart.