Акрополът (Атина, 5. в. пр.Хр.)

Акрополът (Атина, 5. в. пр.Хр.)

Атинският акропол е една от най-прочутите крепости в света, построена при управлението на Перикъл.

История и цивилизация

Ключови думи

Акропол, цитадела, Фидий, Перикъл, Hellas, Световно наследство, Атина Палада, Партенона, сграда, град-държава, Зевс, Гърците, Гръцки, Гърция, Атина, Иктинос, Каликратис, структура, полис, божества, Дорийски, тимпан, база, колонада, Ionic, религия, кариатида, светилище, Кариатиди, период на мир, църква, колона, фронтон подробности, в древността, история, отбрана

Свързани ресурси

Въпроси

 • В коя част на гръцките градове държави обикновено са разположени акрополите?
 • Как още се наричат градовете държави?
 • Каква функция изпълнява Акрополът?
 • Каква функция изпълнява Акрополът?
 • Кога е построена крепостта в Атина?
 • Кой е главният ѝ архитект?
 • Коя е първата буква от гръцката азбука?
 • Коя е последната буква от гръцката азбука?
 • Коя богиня е покровителка на Атина?
 • Как според гръцката митология се е родила богинята Атина Палада?
 • Коя е богинята на науките и занаятитев гръцката митология?
 • Кой е върховният бог в гръцката митология?
 • Как се нарича главният вход на Атинския акропол?
 • На коя богиня са се кланяли в храма, построен до парадния вход?
 • В какъв архитектурен стил е построен храмът на Нике Аптерос?
 • Как се нарича най-големият храм на Акропола в Атина?
 • Как се нарича поддържащата покрива колона във вид на женска фигура?
 • В кое от зданията на Атинския акропол се намират кариатидите?
 • В кое от зданията на Акропола се събирали жертвена утвар и оръжие, принесени в дар на богинята?
 • Кой от изброените НЕ е бил атински държавен деец?
 • Какво означава тиран?
 • Кога е изгонен от Атина последният тиран?
 • Кой притежава висшата власт в атинската демокрация?
 • Какъв е срокът на службата на чиновниците в атинската демокрация?

Сцени

Акропол

 • Партенон - Най-големият храм в древния свят, построен в дорийски стил. Централна сграда на Акропола.
 • Ерехтейон - Храмът е построен в йонийски стил. Характерни за него са колоните, изобразяващи женски фигури (кариатиди).
 • Халкотека - Сграда, предназначена за съхранение на жертвени дарове, посветени на Атина Палада.
 • Статуя на Атина - Богиня на мъдростта, покровителка на града, наречен в нейна чест.
 • Бравронейон - Храмът е издигнат в чест на девицата богиня на лова.
 • Пропилеи - Древногръцки параден вход. В Акропола той се състои от две зали и пет врати.
 • Храм на Нике Аптерос - Светилището е построено в йонийски стил в чест на Атина - Нике.
 • Атина - Центърът на един от най-важните градове на Елада. Наречен е на богинята Атина.
 • Егейско море - Част от Средиземно море с площ около 214 000 кв. км.
 • Пирея - Селище на брега на Егейско море. Пристанище на древна Атина. разпологено е на югозапад от града.
 • път - Древна Атина е била свързана с Пирея с път, ограден от стени. Голяма част от търговските стоки са били доставяни по този път в града.

Атински акропол

Акрополите (крепости) са характерни за Древна Гърция архитектурни комплекси, главно с религиозно предназначение. Те се издигат обикновено в центъра на града, на скалист хълм.
Най-забележителният (и най-известен) акропол се намира в Атина; разположен е на върха на скалист варовиков хълм със синьо-сив цвят на височина около 150 м.

В периода на разцвет на атинската демокрация, през 5. в. пр.Хр., Перикъл поръчва проекта на Фидий, един от най-прочутите творци на древността. Строителните работи се ръководят от Иктин. От безплодните скални късове една след друга израстват великолепни постройки.

В края на 19 в. гръцките археолози правят обширни разкопки на територията на Атинския акропол, а реставрацията на сградите продължава и до днес. През 1987 г. комплексът е записан в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Глава на Фидий

Пропилеи

Монументални врати

Терминът "пропилеи" обикновено означава древногръцки комплекс от монументални врати.
Пропилеите на Атинския акропол са издигнати между 437 и 432 г. пр.Хр. по проект на Мнезикъл. (По най-различни причини първоначалният вариант на проекта така и не е осъществен напълно.)
Пропилеите са включвали пет врати, обединени от портик, чийто архитрав се крепял на дорийски колони. Като отстъпление от първоначалния проект от двете страни на вратите е осъществено само северното крило. Водещата към входа грандиозна парадна стълба е създадена по-късно – по римско време. В наши дни от петте врати и двете галерии са останали само фрагменти от тавана и външните колони.

Пропилеите днес

Партенон

Храмът на Атина Партенос

Партенонът е най-внушителното съоръжение на Атинския акропол и негово централно здание. Този храм, един от най-големите в Античността, е издигнат между 447 и 432 г. пр.Хр. по проект на Фидий и под ръководството на Иктин и Каликрат.

Храмът е наречен на покровителката на града Атина Партенос (партенос – дева).

Храмът е издържан в дорийски стил. Тристепенният цокъл на основата, стилобат, носи колоните (по обиколката на периптера те са общо 46) и стените. Антаблеманът, опиращ се на колони, поддържа двускатния покрив и два украсени с барелефи триъгълни фронтона (тимпани).

Централната цела на храма е разделена от стена на две различни по размерите си части. В голямата, източната зала се е издигала 11 – 12-метровата мраморна статуя на Атина, направена от Фидий, а в по-малката западна част на целата се е намирала съкровищницата.

Партенонът в наши дни

Ерехтейон

Портик на кариатидите

На върха на Акропола господстват два храма: Партенонът и Ерехтейонът. Той е изпълнен в йонийски стил.

Неговата особеност е в това, че архитравът на галерията (Портикът на кариатидите) е носен от шест издялани от камък женски фигури.

Кариатида – статуя на облечена женска фигура, която служи за колона (мъжките фигури, използвани като колони, се наричат атланти). Това архитектурно решение се използва не само в Древна Гърция, а е популярно и в по-късните стилови направления. Портикът на кариатидите на Ерехтейона забележимо се отличава от редица образци на античното изкуство.

Кариатиди

Статуя на Атина

Покровителката на града

Атина Палада – в семейството на олимпийските богове тя е дъщеря на Зевс и Метида.

Древните гърци я почитали като богиня на мъдростта, справедливостта, правото, занаятите и изкуствата. (Въпреки че се появила от главата на Зевс, след като Хефес го ударил с чук, тя била негова любимка.) Градовете се ползвали с нейната защита. За един от тях в областта Атика тя влязла в спор с Посейдон, победила го и в нейна чест градът бил наречен Атина.

Най-важните здания на Акропола, естествено, били издигнати в чест на богинята покровителка на града. Освен това Фидий ѝ посветил още една статуя – огромна бронзова скулптура на богинята, поставена на открито в Акропола, която в ясно време се виждала отдалеч.

Покровителката на градовете Атина Палада

Анимация

 • Партенон - Най-големият храм в древния свят, построен в дорийски стил. Централна сграда на Акропола.
 • Ерехтейон - Храмът е построен в йонийски стил. Характерни за него са колоните, изобразяващи женски фигури (кариатиди).
 • Халкотека - Сграда, предназначена за съхранение на жертвени дарове, посветени на Атина Палада.
 • Статуя на Атина - Богиня на мъдростта, покровителка на града, наречен в нейна чест.
 • Бравронейон - Храмът е издигнат в чест на девицата богиня на лова.
 • Пропилеи - Древногръцки параден вход. В Акропола той се състои от две зали и пет врати.
 • Храм на Нике Аптерос - Светилището е построено в йонийски стил в чест на Атина - Нике.
 • cтатуя на Атина Палада - 12-метровата статуя е дело на Фидий. Слоновата кост подчертава бялата кожа на богинята.
 • шлем - Украсата му се състои от изображения на сфинкс и крилати коне.
 • богиня на победата - Статуя на крилатата богиня на победата.
 • дорийска колона - По продължението на вътрешните стени са разположени по 10, а на напречната задна стена – пет дорийски колони.
 • щит - На нея е била изобразена битката между гърците и амазонките.
 • цела - Вътрешната, ограничена от стени част на гръцките и римските храмове, където са се намирали култовите фигури.

Разходка

Линия на времето

Партенон (разрез)

 • фронтон
 • корниз
 • тимпан - Поле на фронтона: в постройките с двускатен покрив ниша с полукръгъл или триъгълен профил, ограничена от хоризонтален корниз отдолу, а отстрани – с наклонените корнизи на фронтона, където често се разполагат скулптурни изображения.
 • цокъл
 • 31 м
 • опистонаoc - Заден портик
 • 70 м
 • опистодом - Помещение в храма без връзка с целата.
 • открит портик
 • дорийска колона - По продължението на дългата странична стена на храма са били разположени седемнайсет, а на късата фасадна стена – осем дорийски колони.
 • метопа - Правоъгълни плити, често с релефни украшения. Редуването им с триглифите образува фриза на дорийските храмове.
 • акротерий - Елемент от скулптурната украса.
 • Партенон - Най-големият храм на Атинския акропол, посветен на Атина Палада. Построен от Иктин и Каликрат по проект на Фидий върху останките на по-ранен храм. Строителството му продължило десет години и било завършено през 438 г. пр.Хр.
 • покривна конструкция
 • цела - Вътрешната, ограничена от стени част на гръцките и римските храмове, където са се намирали култовите фигури.
 • йонийска колона - Четири йонийски колони украсявали Партенона. Това е първият случай, в който са използвани едновременно дорийски и йонийски елементи.
 • западен фронтон - Скулптурната група изобразява спора на Атина и Посейдон за власт над Атика.

Атина Палада

 • cтатуя на Атина Палада - 12-метровата статуя е дело на Фидий. Слоновата кост подчертава бялата кожа на богинята.
 • шлем - Украсата му се състои от изображения на сфинкс и крилати коне.
 • богиня на победата - Статуя на крилатата богиня на победата.
 • дорийска колона - По продължението на вътрешните стени са разположени по 10, а на напречната задна стена – пет дорийски колони.
 • щит - На нея е била изобразена битката между гърците и амазонките.
 • цела - Вътрешната, ограничена от стени част на гръцките и римските храмове, където са се намирали култовите фигури.

Атина

 • селскостопански район
 • градска порта
 • градска стена
 • Акропол - Циталелата е религиозен център на древните елински полиси. Строили са ги на добре защитени възвишения.
 • хълмът Арес - Ареопаг. На хълм, северозападно от Акропола, наречен Хълм на Арес са се провеждали събранията на съвета на старейшините.
 • агора - Пазарът и районът на светилищата. Един от главните търговски, политически и религиозни центрове на древните елински градове.
 • жилищни сгради

Дикторски текст

Акрополите заемали значимо място в древногръцките градове държави. Крепостите се строели в центъра на полиса на високо място, за да могат лесно да се отбраняват при нападения. Освен защитно те имали и религиозно значение.
Атинската крепост се отличава сред останалите подобни съоръжения в Древна Гърция не само с големината си, но и с историческото си значение.
Разположен върху варовиковите скали на платото Атика, Акрополът е построен през 5. в. пр.Хр. при мирното управление на Перикъл. Главен архитект на религиозния комплекс е Фидий, един от най-прочутите скулптори на елинистичната епоха.

Пропилеи – комплекс от монументални врати, служещ за вход в свещената сфера. Огромните мраморни порти са проектирани от Мнезикъл.

По римско време е добавено стълбище, а до него и един от най-прекрасните примери за йонийска архитектура - храмът на Атина-Нике.

Голяма част от зданията, издигнати на скалистия хълм, били наречени на покровителката на града – богинята Атина Палада. Великолепната бронзова статуя на Атина се издигала в центъра на откритото пространство на Акропола, откъдето пазела любимия си град.

Халкотека (хранилище) – място за събиране на жертвена утвар и оръжие, принесени в дар на богинята.

Партенонът се откроява от зданията на Атинския акропол като най-големия и известен храм на Античността.
Построен е от архитекта Каликрат по проект на Иктин, украсен е под ръководството на Фидий и представлява съчетание между дорийския архитектурен стил и йонийски елементи.
В голямата цела на храма се намира творба на най-известния елински скулптор: висока 12 м статуя на Атина.

Освен на любимата дъщеря на Зевс на Акропола има и статуи на други богове.
Ерехтейонът, един от главните храмове на Акропола, е прочут с кариатидите – женски скулптурни фигури, служещи за подпорни колони. За съжаление, от храма на Артемида (Бравронейона) са останали само руини.

Атинският акропол всяка година привлича стотици хиляди туристи и от 1987 г. заема заслужено място в Списъка от забележителности на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Свързани ресурси

Видове древногръцки колони

Дорийските, йонийските и коринтските колони се различават по размерите и по украсата на...

Атинянин и съпругата му

Общност от пълноправни граждани била в основата на демократичното устройство на...

Театър на Дионис (Атина, IV в. пр. Хр. )

Театър с характерна форма и отлична акустика, който се намирал на склона на Атинския акропол.

Гръцки хоплит (V в. пр. Хр.)

Тежковъоръжен пехотинец от Древна Елада

Троянският кон

Според Омировия епос тактическа хитрост на Одисей довела до падането на Троя.

Чудесата на античния свят

Днес само едно от чудесата на античния свят е все още непокътнато: пирамидите в Гиза.

Древногръцки търговски кораб

Древните гърци станали известни като „морските превозвачи“ благодарение на своите модерни...

Бастилията (Париж, 18. в.)

Този парижки затвор станал легендарен след революцията от 1789 г.

Олимпия (V в. пр. Хр.)

От 776 г. пр. Хр. в града през четири години се организирали Олимпийските игри, които го...

Древногръцки дом

Обикновеният древногръцки дом бил двуетажна постройка с правоъгълна форма.

Апоксиомен

Творба на изкуството, типична за елинистичния период на древногръцката култура, намерена...

Олимпийски богове

Олимпийските богове в древногръцката митология са толкова различни, колкото са и хората.

Видове древногръцки вази

Шедьоврите на древните елински майстори на вази днес са важни исторически извори.

Съкровищницата на Атрей (Микена, 14- ти век пр. Хр.)

Куполовидна гробница на мястото на древния град Микена, свързана с легендарния цар.

Дворецът в Кносос (II хилядолетие пр. Хр.)

Най-големият комплекс от сгради от бронзовата епоха на остров Крит, смятан за център на...

Микена (II хил. пр.Хр.)

Градът с развита култура бил първото в историята селище с акропол.

Жалони в историята на скулптурата

В анимацията са представени пет значими творби в историята на скулптурата.

Град Вавилон (VI век пр. Хр.)

Древният град Вавилон бил построен на двата бряга на река Ефрат в Месопотамия.

Added to your cart.