Завдання з теми Молекули. IV. (Вуглеводні)

Завдання з теми Молекули. IV. (Вуглеводні)

Завдання на ознайомлення з вуглеводнями.

Хімія

Ключові слова

молекула, вуглеводень, насичений, ненасичений, алкан, алкени, алкіновая, диєн, ароматичний вуглеводень, Циклоалкан, олефин, парафін, гомологічний ряд, ізомер, геометричний ізомер, одинарну зв'язок, кратна зв'язок, organic compound, Завдання, впарава, органічні сполуки, хімія

Пов'язані об'єкти

Запитання

  • Який із запропонованих вуглеводнів належить до гомологічного ряду алканів нормальної будови?
  • Виберіть молекулу алкену.
  • Виберіть кон'югований дієн.
  • Виберіть молекулу ароматичного вуглеводню.
  • Виберіть структурний ізомер бутану.
  • Виберіть просторовий ізомер бут-2-ену.
  • Виберіть структурний ізомер пент-1-ену.
  • Яка із запропонованих молекул містить третинний атом Карбону?
  • Виберіть молекулу вуглеводню, яка має назву 2,2-диметилпропан.
  • Виберіть молекулу вуглеводню, яка має назву 3-метилбут-1ен.

Сцени

Пов'язані об'єкти

Завдання з теми Молекули. ІІІ. (Складні йони)

Завдання на засвоєння термінів та вправи з теми: "Складні йони".

Завдання з теми Молекули. V. (Оксигеновмісні органічні сполуки)

Завдання на ознайомлення із класифікацією та будовою оксигеновмісних органічних сполук.

Алкани

Алкани - це насичені вуглеводні, які можна розподілити в гомологічні ряди.

Етен (етилен) (C₂H₄)

Перший член у гомологічного ряду алкенів.

Циклопентан (C₅H₁₀)

Член гомологічного ряду циклоалканів.

Пентан (C₅H₁₂)

П'ятий член гомологічного ряду аліфатичних алканів. Безбарвна горюча рідина.

Гексан (C₆H₁₄)

Шостий член гомологічного ряду аліфатичних алканів.

Бута-1,3-дієн (C₄H₆)

Найпростіший представник спряжених дієнів.

Пент-1-ен (C₅H₁₀)

Рідина з характерним неприємним запахом та низькою температурою кипіння.

Проп-1-ен (C₃H₆)

Мономер поліпропілену.

Ізопентан (2-метилбутан) (C₅H₁₂)

Є одним із ізомерів пентану, який також використовується як розчинник.

Ізобутан (2-метилпропан) (C₄H₁₀)

Є ізомером бутану. Це безбарвний, горючий газ.

2,2-Диметилпропан (C₅H₁₂)

Безбарвний газ без запаху, використовується як стандарт в ЯМР- спектроскопії.

2-метилбут-1-ен (C₅H₁₀)

Є одним із ізомерів пентену.

Циклогексан (C₆H₁₂)

Циклогексан є безбарвною рідиною, не розчинною у воді, але добре розчинною в органічних розчинниках.

Added to your cart.