Вітряна електростанція

Вітряна електростанція

Вітряні електростанції перетворюють механічну енергію вітрового потоку на електроенергію.

Географія

Ключові слова

електростанція вітру, відновлювальна енергія, альтернативна енергетика, вітрова ферма, вітер, виробництво енергії, Електричний струм, вітрових турбін, охорона навколишнього середовища, електроенергія, трансформатор, безпечний для довкілля, енергія, електростанція, генератор, Суспільство, Географія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Вітряні ферми

  • вітряна електростанція

У місцевостях з частими та сильними вітрами може використовуватися енергія вітру.​
Вітряна електростанція перетворює механічну енергію вітру в електроенергію. Потік повітря приводить в рух лопаті турбіни, під дією якої у генераторі виробляється електроенергія.
Вітряні електростанції не забруднюють навколишнє середовище шкідливими викидами, але сильний шум від їхньої роботи може мати негативний вплив на людей і тварин.
Виробництво енергії на вітряних електростанціях стає рентабельним лише в разі групового розміщення великої кількості установок. Цим пояснюється те, що дуже рідко можна побачити самотню вітряну установку, так як зазвичай їх об'єднують у вітряні ферми.

Принцип роботи

  • анемометр
  • генератор

Шлях електроенергії

  • генератор
  • підземний кабель
  • електроенергія
  • лінії електропередач
  • трансформатор

Будова

  • 20 – 50 м
  • 50 – 120 м

Анімація

Озвучування

Енергія вітру відноситься до відновлюваних джерел енергії. Вироблення електроенергії (за допомогою вітряних турбін) не супроводжується забрудненням навколишнього середовища. Групові установки вітряних генераторів утворюють так звані вітряні ферми. Перед встановленням, важливо оцінити, чи є сила та частота вітру достатніми для ефективної роботи вітряної електростанції.

Під дією вітру лопаті турбіни починають обертатися. Вал, який обертається приводить в рух генератор, який і перетворює механічну енергію в електроенергію. Електричний струм проходить через провід до трансформатора, а звідти по підземному кабелю він надходить до ліній електропередач, приєднуючись при цьому до загальної електромережі.

Енергія вітру - це екологічно чистий вид енергії. Установка однієї турбіни обходиться відносно недорого та не забруднює навколишнє середовище.
Недоліком вітряних електростанцій є те, що вони в значній мірі змінюють навколишній ландшафт. Крім цього, лопаті турбін можуть бути небезпечними для птахів.

Одна вітряна турбіна з досить великою потужністю здатна забезпечити потреби в електроенергії декількох тисяч домашніх господарств.

Пов'язані об'єкти

Атомна електростанція

Для виробництва електрики використовують вивільнену в результаті ядерної реакції енергію.

Гідроелектростанція (гребля Гувера, США)

Величезна гребля на річці Колорадо в США була названа на честь колишнього американського президента.

Біогазова електростанція

З органічного матеріалу (гною, рослинної маси, органічних відходів) під впливом бактерій можна виробляти біогаз. Він представляє собою суміш метану і...

Сонячна електростанція

Сонячні електростанції перетворюють сонячну енергію в електроенергію.

Припливна електростанція

Вироблення електроенергії відбувається за рахунок використання енергії добового коливання рівня морської води: припливів і відпливів.

Геотермальна електростанція

Геотермальні електростанції перетворюють енергію глибинного тепла Землі на електричну.

Як працюють сонячна батарея і сонячний колектор?

Ця анімація демонструє, як можна використовувати сонячну енергію.

Термоядерний реактор

Термоядерний синтез є практично необмеженим джерелом енергії.

Теплова електростанція (на основі вуглеводнів)

Теплова електростанція перетворює на електроенергію енергію, що виділяється в процесі спалювання викопних видів палива.

Мережа електропостачання

Основна функція мережі електропостачання полягає в тому, щоб забезпечити споживачів електроенергією.

Пасивний будинок

У пасивному будинку можна створити комфортні мікрокліматичні умови без використання традиційних опалювальних і систем охолодження.

Екологічні транспортні засоби

Поєднання силової установки звичного двигуна внутрішнього згоряння та електричної силової установки зменшує викиди у навколишнє середовище.

Кругообіг води в природі (початковий рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Формування вітром рельєфу морських узбереж і степів

Вітер відіграє важливу роль у формуванні прибережних територій та степів.

Місцеві вітри

Основні типи місцевих вітрів: гірсько-долинні, бризи і вітри, що дмуть вниз по схилу.

Формування еолового рельєфу в пустелях

Вітер, як зовнішня сила, відіграє важливу роль у формуванні рельєфу пустель.

Трансформатор

Трансформатор - це пристрій, що використовується для перетворення напруги електричного стуму.

Вітряний млин

Використання вітряних млинів почалось ще в середніх віках.

Водяний млин

Машини, що використовували енергію руху води, використовувалися ще у Середньовіччі.

Система житлово-комунального господарства

Система, що задовольняє потреби споживачів у водопостачанні, відведенні стічних вод, електроенергії, тепло- та газопостачанні і телекомунікації.

Генерація змінного струму

Електричний струм може бути отриманий шляхом обертання рамки в магнітному полі.

Забруднення повітря

Ця анімація демонструє основні джерела забруднення атмосфери: сільськогосподарське, промислове та забруднення повітря містом.

Забруднення

Забруднення і негативний вплив діяльності людини на природне середовище.

Added to your cart.