Висотна поясність

Висотна поясність

У гірських районах клімат, тваринний і рослинний світ міняються залежно від висоти над рівнем моря.

Географія

Ключові слова

зон, клімат, кліматичні зони, області рослинності, гірський хребет, гора, холодна зона, помірна зона, тропічна зона, гори, снігова лінія, промінь сонця, кут нахилу, рослинність, схил, опади, південний вітер, повітряний потік, Я досліджую світ, Географія, _javasolt

Пов'язані об'єкти

Сцени

Географічна поясність

 • Північний полюс
 • Північне полярне коло - Основна паралель, розташована на північній широті 66,5°. У будь-якому місці на північ від цього кола існує принаймні по одному дню в році, коли Сонце не сходить або не заходить за горизонт.
 • Тропік Рака - Основна паралель, розташована на північній широті 23,5°. Найпівнічніша широта, де кут падіння сонячних променів може досягати 90° (що трапляється один раз в рік під час літнього сонцестояння: 22-го червня).
 • Екватор - Нульова паралель, широта 0°.
 • Тропік Козерога - Основна паралель, розташована на південній широті 23,5°. Це найпівденніша широта, де кут падіння сонячних променів може досягати 90° (що трапляється один раз в рік під час зимового сонцестояння: 22-го грудня).
 • Південне полярне коло - Основна паралель, розташована на південній широті 66,5°. У будь-якому місці на південь від цього кола існує принаймні по одному дню в році, коли Сонце не сходить або не заходить за горизонт.
 • Південний полюс

Земля має кулясту форму, тому сонячні промені падають на її поверхню під різними кутами. Ступінь нагрівання повітря також визначається різним нахилом сонячних променів до земної поверхні. По мірі віддалення від екватора у бік полюсів кут падіння сонячних променів зменшується: на екваторі він складає максимально 90°, тобто промені падають перпендикулярно, а на полюсах - можливо і . Отже, у напрямку до полюсів степінь нагріву земної поверхні поступово знижується, а разом з цим і температура стає все нижчою. Таким чином, клімат на поверхні Землі формується зонально. Розрізняють тропічні, помірні і полярні кліматичні зони.
Клімат визначає характеристики грунту, рослинного і тваринного світу, рух вод і навіть формування рельєфу. Оскільки розподіл цих чинників має також зональний характер, то їх спільний прояв визначається як географічна зональність (природна зональність).

Висотна поясність (діаграма)

 • м
 • 0
 • 1000
 • 2000
 • 3000
 • 4000
 • 5000
 • 6000
 • 7000
 • Тропічна зона
 • Помірна зона
 • Полярна зона
 • Широтна, географічна зональність
 • Висотна поясність
 • снігова лінія
 • 23,5°
 • 66,5°
 • 90°

У гірських районах визначаючі зональність кліматичні елементи змінюються залежно від висоти над рівнем моря: по мірі зростання висоти температура падає, а кількість опадів, як правило, росте. Пониження температури викликає зональні зміни не лише у зв'язку з віддаленням від екватора, але і зі збільшенням висоти в гірських областях. Разом зі зміною кліматичних умов відбуваються зональні зміни грунту, рельєфу, тваринного і рослинного світу. Це називається висотною поясністю.

Висотна поясність (рослинність)

 • Тропічна зона
 • Помірна зона
 • Полярна зона

Межі висотних поясів гірських масивів в різних географічних широтах розташовані на різних висотах. Це спостерігається тому, що початкова температура біля підніжжя гір в різних географічних широтах не однакова.
Найнижчий рівень висотних поясів відповідає зоні географічної широти цієї гірської системи, а число висотних поясів залежить від її висоти. Тому ближче до екватора, тобто в нижчих географічних широтах, гори матимуть найбільше число висотних поясів, як, наприклад, Анди в Південній Америці. Деякі пояси можуть визначатися по сніговій лінії, тобто по нижній межі вічної мерзлоти, або по межі лісу, верхній межі поодиноких дерев.

Температурні зміни

 • Південь
 • Північ
 • сонячне випромінювання

Експозиція схилів

Як горизонтальна, або широтна зональність не відповідає географічним паралелям, так і межі вертикальних, висотних поясів не визначаються контурною лінією рівня. Тут важливу роль відіграють рельєф місцевості, напрям і сила переважаючих вітрів і експозиція схилів (аспект). Різноманітність спостерігається тому, що кут падіння сонячних променів різний на південному і північному схилах. На південний схил сонячні промені падають під великим кутом, тому тут на кожну одиницю площі припадає більша кількість тепла. Таким чином, південний схил прогрівається сильніше.

Висота

В горах зі збільшенням висоти над рівнем моря температура повітря падає на 1 °C через кожні 100 метрів. Чим холодніше повітря, тим менший в ньому вміст водяної пари. У точці роси температура повітря така, що насичення парою в ньому припиняється. Коли повітря досягає точки роси, починається утворення хмар, а потім випадання опадів у вигляді дощу при температурі вище 0 °C або у вигляді снігу при температурі нижче 0 °C. Після досягнення точки роси температура далі висхідного потоку повітря через кожні 100 метрів падає всього на 0,5 °C, оскільки тепло, що вивільняється при опадах, знижує швидкість його охолодження.
Повітря, досягнувши вершини гори, опускається по протилежній стороні, а його температура через кожні 100 метрів зростає на 1 °C. На цій стороні опадів немає, тому що повітря знову здатне насичуватися водяною парою, проте її фактичний вміст не змінюється. Тому на цій стороні схилу повітря тепліше і сухіше.

Анімація

 • Північний полюс
 • Північне полярне коло - Основна паралель, розташована на північній широті 66,5°. У будь-якому місці на північ від цього кола існує принаймні по одному дню в році, коли Сонце не сходить або не заходить за горизонт.
 • Тропік Рака - Основна паралель, розташована на північній широті 23,5°. Найпівнічніша широта, де кут падіння сонячних променів може досягати 90° (що трапляється один раз в рік під час літнього сонцестояння: 22-го червня).
 • Екватор - Нульова паралель, широта 0°.
 • Тропік Козерога - Основна паралель, розташована на південній широті 23,5°. Це найпівденніша широта, де кут падіння сонячних променів може досягати 90° (що трапляється один раз в рік під час зимового сонцестояння: 22-го грудня).
 • Південне полярне коло - Основна паралель, розташована на південній широті 66,5°. У будь-якому місці на південь від цього кола існує принаймні по одному дню в році, коли Сонце не сходить або не заходить за горизонт.
 • Південний полюс
 • м
 • 0
 • 1000
 • 2000
 • 3000
 • 4000
 • 5000
 • 6000
 • 7000
 • Тропічна зона
 • Помірна зона
 • Полярна зона
 • Широтна, географічна зональність
 • Висотна поясність
 • снігова лінія
 • 23,5°
 • 66,5°
 • 90°
 • Тропічна зона
 • Помірна зона
 • Полярна зона
 • лісова границя - Верхня межа поодиноких дерев.
 • снігова лінія - Нижня межа вічної мерзлоти.
 • Південь
 • Північ
 • сонячне випромінювання
 • висхідний потік повітря - Температура повітря, що піднімається повітря через кожні 100 метрів падає на 1 °C. Проте досягнувши точки роси, далі температура повітря через кожні 100 метрів знижується тільки на 0,5 °C.
 • низхідний потік повітря - Температура повітря, що опускається, підвищується на 1 °C через кожні 100 метрів.
 • утворення хмар
 • конденсація
 • суха погода
 • 600 м = 22 °С
 • 2600 м = 2 °С
 • 3000 м = 0 °С
 • 4600 м = - 8 °С
 • 3000 м = 8 °С
 • 600 м = 32 °С
 • точка роси - Це температура, при якій повітря досягає максимальної насиченості вологою.
 • феновий вітер - Низхідний сухий гірський вітер.

Озвучування

Земля має кулясту форму, тому сонячні промені падають на її поверхню під різними кутами. Ступінь нагрівання повітря також визначається різним нахилом сонячних променів до земної поверхні. По мірі віддалення від екватора у бік полюсів кут падіння сонячних променів зменшується: на екваторі він складає максимально 90°, тобто промені падають перпендикулярно, а на полюсах - можливо і . Отже, у напрямку до полюсів степінь нагріву земної поверхні поступово знижується, а разом з цим і температура стає все нижчою. Таким чином, клімат на поверхні Землі формується зонально. Розрізняють тропічні, помірні і полярні кліматичні зони.
Клімат визначає характеристики грунту, рослинного і тваринного світу, рух вод і навіть формування рельєфу. Оскільки розподіл цих чинників має також зональний характер, то їх спільний прояв визначається як географічна зональність (природна зональність).

У гірських районах визначаючі зональність кліматичні елементи змінюються залежно від висоти над рівнем моря: по мірі зростання висоти температура падає, а кількість опадів, як правило, росте. Пониження температури викликає зональні зміни не лише у зв'язку з віддаленням від екватора, але і зі збільшенням висоти в гірських областях. Разом зі зміною кліматичних умов відбуваються зональні зміни грунту, рельєфу, тваринного і рослинного світу. Це називається висотною поясністю.

Межі висотних поясів гірських масивів в різних географічних широтах розташовані на різних висотах. Це спостерігається тому, що початкова температура біля підніжжя гір в різних географічних широтах не однакова.
Найнижчий рівень висотних поясів відповідає зоні географічної широти цієї гірської системи, а число висотних поясів залежить від її висоти. Тому ближче до екватора, тобто в нижчих географічних широтах, гори матимуть найбільше число висотних поясів, як, наприклад, Анди в Південній Америці. Деякі пояси можуть визначатися по сніговій лінії, тобто по нижній межі вічної мерзлоти, або по межі лісу, верхній межі поодиноких дерев.

Експозиція схилів

Як горизонтальна, або широтна зональність не відповідає географічним паралелям, так і межі вертикальних, висотних поясів не визначаються контурною лінією рівня. Тут важливу роль відіграють рельєф місцевості, напрям і сила переважаючих вітрів і експозиція схилів (аспект). Різноманітність спостерігається тому, що кут падіння сонячних променів різний на південному і північному схилах. На південний схил сонячні промені падають під великим кутом, тому тут на кожну одиницю площі припадає більша кількість тепла. Таким чином, південний схил прогрівається сильніше.

Висота

В горах зі збільшенням висоти над рівнем моря температура повітря падає на 1 °C через кожні 100 метрів. Чим холодніше повітря, тим менший в ньому вміст водяної пари. У точці роси температура повітря така, що насичення парою в ньому припиняється. Коли повітря досягає точки роси, починається утворення хмар, а потім випадання опадів у вигляді дощу при температурі вище 0 °C або у вигляді снігу при температурі нижче 0 °C. Після досягнення точки роси температура далі висхідного потоку повітря через кожні 100 метрів падає всього на 0,5 °C, оскільки тепло, що вивільняється при опадах, знижує швидкість його охолодження.
Повітря, досягнувши вершини гори, опускається по протилежній стороні, а його температура через кожні 100 метрів зростає на 1 °C. На цій стороні опадів немає, тому що повітря знову здатне насичуватися водяною парою, проте її фактичний вміст не змінюється. Тому на цій стороні схилу повітря тепліше і сухіше.

Пов'язані об'єкти

Зональність земної кулі

На нашій планеті спостерігається географічна, кліматична і пов'язана з ними природна зональність.

Атмосферна циркуляція

Різниця між температурою полярних і екваторіальних зон викликає циркуляцію атмосфери, яка зазнає впливу багатьох факторів, включаючи обертання Землі.

Географічна система координат

Географічна система координат дозволяє чітко визначити розміщення будь-якої точки на Землі.

Земля

Земля — третя від Сонця планета Сонячної системи та єдина планета, на якій відоме життя.

Льодовик (середній рівень)

Льодовик - великий масив льоду, що утворюється зі снігу, і перебуває в постійному, повільному русі.

Топографічна карта Угорщини

В анімації представлені головні і другорядні регіони, рельєф і гідрографія Угорщини та Карпатського басейну.

Утворення хмар і опадів, типи хмар

Вода, випаровуючись перетворюється в різноманітні види хмар, а згодом у вигляді опадів повертається назад на земну поверхню.

Яруси лісу

Яруси різних типів лісів можуть також бути різними.

Місцеві вітри

Основні типи місцевих вітрів: гірсько-долинні, бризи і вітри, що дмуть вниз по схилу.

Рух сонячних променів на головних широтах Землі

Очевидний рух Сонця обумовлений обертанням Землі навколо своєї осі.

Сосна звичайна

Одна з самих розповсюджених у світі хвойних рослин. У природних умовах росте в Євразії.

Рельєфна карта Китаю

Введення в рельєф і гідрографію Китаю.

Походження худоби та рослинних культур

Домашні тварини та культури походять з різних частин світу.

Топографія Землі

Анімація детально представляє рельєф Землі: найбільші гори, рівнини, річки, озера і пустелі.

Added to your cart.