Річки і формування рельєфу

Річки і формування рельєфу

Водні потоки річок, як зовнішня сила, відіграють визначну роль у формуванні рельєфу земної поверхні: ерозія, перенос і акумуляція.

Географія

Ключові слова

річка, формування рельєфу, водойми, русло річки, гирло річки, врізана ділянка, середній курс, пониззя, дельта річки, гирлі річки, ерозія, намив, Затока, вигин, бар-, острів, долина, pельєф, вода, гідрографія, водний цикл, Я досліджую світ, вивчення природи, фізична географія, геоморфологія, Географія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Річки

 • врізана ділянка - На території з великим нахилом продуктивність річки вища, ніж необхідно для перенесення алювію. Поглиблює русло річки і формує V - подібну долину.
 • меандруюча ділянка - На території з помірним нахилом енергія річки збалансована. Згинаючись внаслідок бічної ерозії, переміщає і створює алювіальні відкладення.
 • розгалужена ділянка - На території з невеликим нахилом продуктивність річки недостатня для переміщення алювію, тому нанесення осідають, формуючи острови і підводні коси.
 • дельта - Річки з великою кількістю алювію скидають осадовий матеріал у своєму гирлі. Русло річки розпадається на безліч рукавів, розташовані між ними острови з більшою кількістю утворюються за рахунок території моря.
 • естуарій - Гирло річки з невеликою кількістю алювію або ж гирло річки, що впадає в море з сильними приливами, що періодично розширюють і поглиблюють це гирло.

Водні потоки річок, як зовнішня сила, відіграють визначну роль у формуванні рельєфу земної поверхні: проводять ерозійну, переносну і акумулятивну діяльність. За характером руслових процесів на річках можна виділити три ділянки: врізану, меандруючу і розгалужену. Починаючи від витоку річки і закінчуючи її гирлом ці ділянки можуть багаторазово змінювати свій режим.

Врізана ділянка

 • V-подібна долина - Швидкі річки поглиблюють їх в процесі вертикальної ерозії.
 • ерозія - Процес, за допомогою якого поверхню землі або породи поступово пошкоджують екзогенні сили.

Кожен потік води володіє деякою енергією, частина якої витрачається на переміщення алювію. Енергію, що залишилася, річка витрачає на руйнування свого русла. На території річки з великим нахилом потік води володіє значно більшою енергією, ніж необхідно для транспортування алювію. Річка, що нестримно рухається, за допомогою уламків, що рухаються, поглиблює своє русло, в результаті формуючи характерну V - подібну долину.

Визначення термінів:

Ущелина: Якщо річка врізається в тверді гірські породи, то в результаті формується дуже глибока і вузька долина з майже прямовисними схилами.

Каньйон: Це різновид ущелини, що сформувалася в сухому кліматі.

Водоспад: Зустрічається на твердих кам'янистих виступах річкового русла. М'якші шари породи вимиваються річкою значно швидше за тверді; на виступі з твердого каменю, що утворюється, виникає падіння води.

Меандруюча ділянка

 • меандр - Виникає внаслідок вигину річки. На зовнішній стороні річкового вигину швидкість річки найбільша, тому там домінує ерозія. На внутрішній стороні вигину швидкість води невелика, тому тут річка створює відкладення, завдяки чому вигин річки все збільшується.
 • стариця - Це водоймище, яке було відрізане від основного стовбура річки. У повені річка перерізує подовжену шийку меандру і випрямляє своє русло.
 • алювій
 • ерозійний берег - На зовнішній стороні вигину швидкість річки найбільша, тому там домінує ерозія.
 • акумулятивний берег - На внутрішній стороні вигину швидкість річки невелика, тому там річка створює алювіальні відкладення.

На території річки з помірним нахилом енергія води розподілена рівномірно, тобто перенесення і відкладення алювію збалансовані. Нахил річки знижується; в результаті бічної ерозії вона, згинаючись, переміщає матеріал, що вимивається, і створює алювіальні відкладення. На одній стороні русла відбувається формування річкової коси, а на іншій - русло поглиблюється, розширюється, і виникає закручення - меандр. Увігнутий, або зовнішній берег меандру - там, де швидкість річки найбільша - безперервно руйнується, в той же час внутрішній берег, або опуклий, нашаровується: вигин все збільшується, і нарешті меандр змикається, перетворюючись на старицю.

Визначення терміну:

Стрижень: Це уявна лінія, що сполучає точки з максимальною поверхневою швидкістю течії річки. У вигині він притискається до увігнутого берега, а на прямій ділянці річки проходить посередині водної течії.

Розгалужена ділянка

 • річкові рукави - Ріка скидає осадовий матеріал, створюючи острови і підводні коси і розпадаючись на безліч рукавів.
 • алювій

На території річки з невеликим нахилом енергія води знижується, тому переважно йде акумуляція алювію, проте перенесення уламкового матеріалу повністю не припиняється. З річкового алювію формуються острови і підводні коси, річкове русло розгалужується і розпадається на безліч рукавів. Наслідком безперервної акумуляції нанесень і змінного русла річки є алювіальні рівнини і конуси винесення.

Річкові гирла

 • дельта - Річки з великою кількістю алювію скидають осадовий матеріал у своєму гирлі. Русло річки розпадається на безліч рукавів, розташовані між ними острови з більшою кількістю утворюються за рахунок території моря.

Дельта
Більшість великих річок впадають в море. Дельта річки формується в гирлі річок, що несуть надлишок алювію, і де немає значних приливів. Річка скидає осадковий матеріал, розбиваючись на безліч рукавів і проток. Острови між рукавами примножуються за рахунок території, відвойованої біля моря.

Естуарій
Якщо принесені річкою нанесення (алювій) незначні, або відбуваються сильні морські приливи, то формується воронкоподібне гирло - естуарій. В результаті періодичних приливних явищ естуарії розширюються і поглиблюються.

Річкові пороги
Через тектонічну і кліматичну дій руслові процеси ділянок річок в цій точці змінюються і в часі. Внаслідок багатократних змін режиму ділянки річки на тій же самій території формуються ступінчасті річкові тераси, що послідовно височіють. Вони вже недоступні повеням. Зазвичай тут укладають дороги і зводять будівлі.

Анімація

 • меандруюча ділянка - На території з помірним нахилом енергія річки збалансована. Згинаючись внаслідок бічної ерозії, переміщає і створює алювіальні відкладення.
 • розгалужена ділянка - На території з невеликим нахилом продуктивність річки недостатня для переміщення алювію, тому нанесення осідають, формуючи острови і підводні коси.
 • дельта - Річки з великою кількістю алювію скидають осадовий матеріал у своєму гирлі. Русло річки розпадається на безліч рукавів, розташовані між ними острови з більшою кількістю утворюються за рахунок території моря.
 • V-подібна долина - Швидкі річки поглиблюють їх в процесі вертикальної ерозії.
 • ерозія - Процес, за допомогою якого поверхню землі або породи поступово пошкоджують екзогенні сили.
 • меандр - Виникає внаслідок вигину річки. На зовнішній стороні річкового вигину швидкість річки найбільша, тому там домінує ерозія. На внутрішній стороні вигину швидкість води невелика, тому тут річка створює відкладення, завдяки чому вигин річки все збільшується.
 • стариця - Це водоймище, яке було відрізане від основного стовбура річки. У повені річка перерізує подовжену шийку меандру і випрямляє своє русло.
 • алювій
 • ерозійний берег - На зовнішній стороні вигину швидкість річки найбільша, тому там домінує ерозія.
 • акумулятивний берег - На внутрішній стороні вигину швидкість річки невелика, тому там річка створює алювіальні відкладення.
 • річкові рукави - Ріка скидає осадовий матеріал, створюючи острови і підводні коси і розпадаючись на безліч рукавів.
 • алювій
 • естуарій - Гирло річки з невеликою кількістю алювію або ж гирло річки, що впадає в море з сильними приливами, що періодично розширюють і поглиблюють це гирло.
 • дельта - Річки з великою кількістю алювію скидають осадовий матеріал у своєму гирлі. Русло річки розпадається на безліч рукавів, розташовані між ними острови з більшою кількістю утворюються за рахунок території моря.

Озвучування

Водні потоки річок, як зовнішня сила, відіграють визначну роль у формуванні рельєфу земної поверхні: проводять ерозійну, переносну і акумулятивну діяльність. За характером руслових процесів на річках можна виділити три ділянки: врізану, меандруючу і розгалужену. Починаючи від витоку річки і закінчуючи її гирлом ці ділянки можуть багаторазово змінювати свій режим.

Кожен потік води володіє деякою енергією, частина якої витрачається на переміщення алювію. Енергію, що залишилася, річка витрачає на руйнування свого русла. На території річки з великим нахилом потік води володіє значно більшою енергією, ніж необхідно для транспортування алювію. Річка, що нестримно рухається, за допомогою уламків, що рухаються, поглиблює своє русло, в результаті формуючи характерну V - подібну долину.

На території річки з помірним нахилом енергія води розподілена рівномірно, тобто перенесення і відкладення алювію збалансовані. Нахил річки знижується; в результаті бічної ерозії вона, згинаючись, переміщає матеріал, що вимивається, і створює алювіальні відкладення. На одній стороні русла відбувається формування річкової коси, а на іншій - русло поглиблюється, розширюється, і виникає закручення - меандр. Увігнутий, або зовнішній берег меандру - там, де швидкість річки найбільша, - безперервно руйнується, в той же час внутрішній берег, або опуклий, нашаровується: вигин все збільшується, і нарешті меандр змикається, перетворюючись на старицю.

На території річки з невеликим нахилом енергія води знижується, тому переважно йде акумуляція алювію, проте перенесення уламкового матеріалу повністю не припиняється. З річкового алювію формуються острови і підводні коси, річкове русло розгалужується і розпадається на безліч рукавів. Наслідком безперервної акумуляції нанесень і змінного русла річки є алювіальні рівнини і конуси винесення.

Більшість великих річок впадають в море. Дельта річки формується в гирлі річок, що несуть надлишок алювію, і де немає значних приливів. Річка скидає осадковий матеріал, розбиваючись на безліч рукавів і проток. Острови між рукавами примножуються за рахунок території, відвойованої біля моря.

Якщо принесені річкою нанесення (алювій) незначні, або відбуваються сильні морські приливи, то формується воронкоподібне гирло - естуарій. В результаті періодичних приливних явищ естуарії розширюються і поглиблюються.

Пов'язані об'єкти

Колообіг води в природі (середній рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Кругообіг води в природі (початковий рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Природно-географічні терміни

В анімації приведено узагальнення термінів, які використовують для позначення рельєфу місцевості і поверхневих вод.

Робота річкового шлюзу

За допомогою шлюзу в річковому судноплавстві долається перепад в рівні води.

Гідроелектростанція (гребля Гувера, США)

Величезна гребля на річці Колорадо в США була названа на честь колишнього американського президента.

Льодовик (середній рівень)

Льодовик - великий масив льоду, що утворюється зі снігу, і перебуває в постійному, повільному русі.

Система захисту від паводків

Захисний вал, а у випадку невеликих повеней - річкова дамба, забезпечують захист від паводку.

Забруднення води

Основними джерелами забруднення води є промисловість, сільське господарство та міські території.

Формування рельєфу суші морськими водами

Морська вода, як зовнішня сила, відіграє важливу роль у формуванні берегової лінії.

Топографія Землі

Анімація детально представляє рельєф Землі: найбільші гори, рівнини, річки, озера і пустелі.

Формування еолового рельєфу в пустелях

Вітер, як зовнішня сила, відіграє важливу роль у формуванні рельєфу пустель.

Формування вітром рельєфу морських узбереж і степів

Вітер відіграє важливу роль у формуванні прибережних територій та степів.

Водоспад

Потоки води, що падають із крутих обривів, створюють одне з найкрасивіших видовищ планети - водоспади.

Формування озер

Озера можуть утворюватися як ендогенними, так і екзогенними силами, а також діяльністю людини.

Гідротехнічні проекти "Зейдерзе" і "Дельта" (Нідерланди)

Чудові інженерні споруди продовжують віковічну боротьбу країни з морем. Проекти є одним з Семи чудес світу сьогодення.

Added to your cart.