Нафталін (C₁₀H₈)

Нафталін (C₁₀H₈)

Найпростіший поліциклічний ароматичний вуглеводень.

Хімія

Ключові слова

нафталін, ароматичний вуглеводень, конденсоване кільце, делокалізовані електрони, сублімувати, кам'яновугільний дьоготь, кіптява, Органічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

Нафталін (C₁₀H₈)

Дані

Молярная маса: 128,17 г/моль

Температура плавлення: 80,5 °C

Температура кипіння: 218 °C

Густина: 1,15 г/см³

Властивості

Нафталін є похідним продуктом нафти і коксу. Це ароматичний вуглеводень, який представляє собою білі тверді кристали з характерним запахом. Речовина не розчиняється у воді, але добре розчиняється у органічних розчинниках - спирті та етері.

Легко сублімується, тобто, оминаючи рідку фазу, переходить з твердого стану в газоподібний. Нафталін добре піддається нітруванню та сульфуванню. Вогненебезпечний - горить з виділенням великої кількості кіптяви.

Поширення в природі, добування

Добувають нафталін в основному з кам'яновугільної смоли.

Застосування

Нафталін використовують в хімічній, текстильній та металургійній промисловостях. Завдяки специфічному запаху, нафталін відлякує міль, і тому, цілком заслужено вважається хорошим репелентом.

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Піримідин

Гетероциклічна органічна сполука, її похідними є тимін, цитозин і урацил.

Ковалентні зв'язки у молекулах бензолу

У бензолі між атомами вуглецю діють сигма-зв'язки та делокалізовані пі-зв'язки.

Стирен (вінілбензен) (C₈H₈)

Безбарвна рідина з запахом, схожим на бензен. Мономер полістирену.

Бензен (C₆H₆)

Перший представник гомологічного ряду ароматичних вуглеводнів.

Бензойна кислота (C₆H₅COOH)

Найпростіша ароматична карбонова кислота кислота.

Піридин (C₅H₅N)

Шестичленний гетероцикл з одним атомом Нітрогену. Є токсичною рідиною з неприємним запахом.

Анілін (C₆H₅NH₂)

Найпростіший ароматичний амін. Його систематична назва - феніламін.

Added to your cart.