Крутильні терези (маятники)

Крутильні терези (маятники)

По мірі закручування крутильної нитки, можна говорити про величину силової взаємодії

Фізика

Ключові слова

крутильний маятник, крутіння дроту, Coulomb, Кавендіш, Етвеша, гравітаційна постійна, електростатична взаємодія, Гравітація, тяжіння, крутний момент, сила, Маса, нараховувати, інертна маса, гравітаційна маса, крутіння, баланс, телескоп, рудне родовище, нафтове родовище, механіка, скручування, Фізика

Пов'язані об'єкти

Сцени

Крутильні терези (маяники)

 • Маятник Кулона - Крутильні терези, які сконструйовані французьким вченим Шарлем Кулоном (1736-1806), використовують для вимірювання сили електростатичної взаємодії.
 • Маятник Кавендіша - Крутильні терези, автором яких є англійський вчений Генрі Кавендіш (1731-1810), служать для вимірювання гравітаційної сили.
 • Маятник Етвеша - Крутильні терези, які винайшов угорський вчений Лоранд Етвеш (1848-1919), також призначені для вимірювання гравітаційної сили. Терези використовувалися для пошуку нафти та рудних родовищ, а також для того, щоб нанести на карти підземні формування. Використовуючи свій винахід Етвеш з високою точністю довів пропорційність гравітаційної та інерційної мас. Це твердження є одним із основних положень загальної теорії відносності Ейнштейна.

Маятник Кулона
Крутильні терези сконструйовані французьким вченим Шарлем Кулоном (1736-1806), використовують для вимірювання сили електростатичної взаємодії.

Маятник Кавендіша
Крутильні терези, автором яких є англійський вчений Генрі Кавендіш (1731-1810), служать для вимірювання гравітаційної сили.

Маятник Етвеша
Крутильні терези, які винайшов угорський вчений Лоранд Етвеш (1848-1919), також призначені для вимірювання гравітаційної сили. Терези використовувалися для пошуку нафти та рудних родовищ, а також для того, щоб нанести на карти підземні формування. Використовуючи свій винахід Етвеш з високою точністю довів пропорційність гравітаційної та інерційної мас. Це твердження є одним із основних положень загальної теорії відносності Ейнштейна.

Маятник Кулона

 • пробний заряд - У випадку збільшення величини електричного заряду, крутильна нитка закрутиться більше.
 • крутильна нитка - Сили притягання та відштовхування призводять до закручення крутильної нитки та створюють в ній деформацію кручення. Коли сила пружності, яка викликана деформацією кручення врівноважує момент сили, терези перебувають у стані рівноваги. Більша електростатична сила вимагає більшого закручування крутильної нитки, тому величина сили пропорційна куту повороту.
 • заряджена мідна сфера

Крутильні терези, які сконструйовані французьким вченим Шарлем Кулоном (1736-1806), використовують для вимірювання сили електростатичної взаємодії.

Електростатична взаємодія змушує крутильну нитку закручуватися, цим створюючи в ній деформацію кручення. Коли сила пружності, яка викликана деформацією кручення врівноважує момент сили, що виникає внаслідок електростатичної взаємодії, терези перебувають у стані рівноваги. Більша електростатична сила вимагає більшого закручування крутильної нитки, тому величина сили пропорційна куту повороту.

Маятник Кавендіша

 • крутильна нитка - Гравітаційна взаємодія між сферами змушує крутильну нитку закручуватися, цим створюючи в ній деформацію кручення. Коли сила пружності, яка викликана деформацією кручення врівноважує момент сили, що виникає внаслідок гравітаційної взаємодії, терези перебувають у стані рівноваги. Якщо тіло має більшу масу, крутильні терези будуть повертатися більше. Величина сили пропорційна куту повороту. Якщо відома маса об'єктів, то можна розрахувати гравітаційну константу.
 • підзорна труба - Використовується для спостереження повороту маятника.
 • вид в підзорній трубі

Крутильні терези, автором яких є англійський вчений Генрі Кавендіш (1731-1810), служать для вимірювання гравітаційної сили.
Гравітаційна взаємодія змушує крутильну нитку закручуватися, цим створюючи в ній деформацію кручення. Коли сила пружності, яка викликана деформацією кручення врівноважує момент сили, що виникає внаслідок гравітаційної взаємодії, терези перебувають у стані рівноваги. Більша сила вимагає більшого закручування крутильної нитки, тому величина сили пропорційна куту повороту. Значення гравітаційної константи можна визначити за допомогою крутильних терез. Її значення приблизно складає 6,67 ∙ 10⁻¹¹ •(Н∙м²)/кг².

Маятник Етвеша

 • підзорна труба - Через це спостерігається поворот маятника, а отже і поворот дзеркала. Коли дзеркало повертається, зображення шкали також зсувається.
 • шкала - Зображення відбивається в дзеркало, яке згодом можна побачити у підзорну трубу. Коли крутильна нитка закручується, дзеркало повертається, отже, зображення шкали в підзорній трубі зміщується.
 • дзеркало - Коли крутильна нитка закручується, кут відбивання світла змінюється. Тому зображення шкали, яке спостерігається через підзорну трубу, зсувається.
 • крутильна нитка - Через просторову неоднорідність і нерівномірність гравітаційного поля, різні сили діють на дві маси. Платино-іридієва крутильна нитка закручується і в ній виникає деформація кручення. Коли сила пружності, яка викликана деформацією кручення врівноважує момент сили, що виникає внаслідок гравітаційної взаємодії, терези перебувають у стані рівноваги. Величина сили пропорційна куту повороту.

Маятник Етвеша - це покращений, дуже чутливий варіант раніше створених крутильних терез, розроблений ученим фізиком з Угорщини Лорандом Етвешем (1848-1919). Він писав: "Це просто видозмінені кулонівський терези, от і все!"

Крутильна нитка виготовлена з платини, навіть найменший її поворот можна спостерігати за допомогою дзеркала. Обертання терез обумовлене зміною густини гірської породи, яка знаходиться під ногами. Саме тому їх широко застосовували для дослідження та пошуків родовищ нафти та інших мінералів.

Крутильні терези Етвеша також можна використовувати для визначення співвідношення гравітаційної та інертної мас. Вчений провів точні виміри, які довели еквівалентність цих двох мас. Це твердження є одним із основних положень загальної теорії відносності Ейнштейна.

Анімація

Озвучування

Крутильні терези, які сконструйовані французьким вченим Шарлем Кулоном, використовують для вимірювання сили електростатичної взаємодії.

Електростатична взаємодія змушує крутильну нитку закручуватися, цим створюючи в ній деформацію кручення. Коли сила пружності, яка викликана деформацією кручення врівноважує момент сили, що виникає внаслідок електростатичної взаємодії, терези перебувають у стані рівноваги. Більша електростатична сила вимагає більшого закручування крутильної нитки, тому величина сили пропорційна куту повороту.

Крутильні терези, автором яких є англійський вчений Генрі Кавендіш, служать для вимірювання гравітаційної сили.

Гравітаційна взаємодія змушує крутильну нитку закручуватися, цим створюючи в ній деформацію кручення. Коли сила пружності, яка викликана деформацією кручення врівноважує момент сили, що виникає внаслідок гравітаційної взаємодії, терези перебувають у стані рівноваги. Більша сила вимагає більшого закручування крутильної нитки, тому величина сили пропорційна куту повороту. Значення гравітаційної константи можна визначити за допомогою крутильних терез. Її значення приблизно складає 6,67 ∙ 10⁻¹¹ •(Н∙м²)/кг².

Маятник Етвеша - це покращений, дуже чутливий варіант раніше створених крутильних терез, розроблений ученим фізиком з Угорщини Лорандом Етвешем. Він писав: "Це просто видозмінені кулонівський терези, от і все!"

Крутильна нитка виготовлена з платини, навіть найменший її поворот можна спостерігати за допомогою дзеркала. Обертання терез обумовлене зміною густини гірської породи, яка знаходиться під ногами. Саме тому їх широко застосовували для дослідження та пошуків родовищ нафти та інших мінералів.

Крутильні терези Етвеша також можна використовувати для визначення співвідношення гравітаційної та інертної мас. Вчений провів точні виміри, які довели еквівалентність цих двох мас. Це твердження є одним із основних положень загальної теорії відносності Ейнштейна.

Пов'язані об'єкти

Розвиток небесної механіки

Анімацію присвячено видатним астрономам та фізикам, чиї досягнення змінили наші уявлення про Всесвіт.

Завдання на зважування

Цікаві логічні завдання: серед однакових на вигляд гир потрібно знайти єдину, відмінну від усіх інших за вагою.

Двигун постійного струму

Двигуни постійного струму складаються з постійного магніту та котушки всередині магніту, в якій тече електричний струм.

Як працює радіо?

Ця анімація демонструє, як працюють радіоприймачі.

Невагомість

Космічний корабель під час руху знаходиться в стані постійного вільного падіння.

Як працює програвач?

Ця анімація демонструє механізм і роботу програвачів.

Як працює фен?

Ця анімація демонструє будову і функціонування фену.

Як працює гучномовець?

У гучномовці за допомогою електромагнітної індукції утворюються звукові хвилі.

Закони руху Ньютона

Ця анімація демонструє три закони руху Ісаака Ньютона, які заклали основу для класичної механіки.

Складчастість (вищий рівень)

Під дією бічного тиску пласти гірської породи деформуються з виникненням складчастості. Так утворюються складчасті гори.

Видобуток кам'яного вугілля в часи промислової революції

Через велику потребу в сировині для промисловості, що динамічно розвивалася, в кінці 18-го століття стрімкого розвитку набула гірничодобувна промисловість.

Вугільна шахта

На відміну від відкритих кар'єрів, в шахтах шари, що покривають вугілля, не видаляються, вугілля видобувається з штолень.

Сили

Анімація показує, як сили діють на візок з колесами або полозами (санчатами).

Робота нафтової свердловини

Насосна установка для підйому нафти на поверхню.

Відкрите видобування гірських порід

На відміну від підземного гірничого видобування після видалення розкривних порід видобуток ведеться відкритим способом.

Видобуток золота (19-те століття)

"Велика золота лихоманка" розпочалася в 1848-му році поблизу Сан-Франциско.

Added to your cart.