Колообіг води в природі (середній рівень)

Колообіг води в природі (середній рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Географія

Ключові слова

цикл, вода, водний цикл, випаровування, плавлення, опади, заморожування, зміна стану, сонячна радіація, утворення хмар, стік, дощ, сніг, хмара, гідросфера, ґрунтові води, поверхневі води, льодовик, морська вода, річка, потік, озеро, море, океан, атмосфера, водяна пара, сонячна енергія, вітер, вологість, вибух, сонячне світло, клімат, Я досліджую світ, Географія

Пов'язані об'єкти

Запитання

 • Яка кількість води бере участь в кругообігу води?
 • Скільки відсотків від загальних земних запасів води знаходяться в хімічно зв'язаному стані?
 • Що таке пластові води?
 • Що таке грунтові води?
 • За який період часу оновлюється запас води, що міститься в льодовиках?
 • За який період часу оновлюється запас води, що міститься в льодовиках?
 • Чи правильне твердження? За час свого кругообігу вода проходить через усі оболонки Землі.
 • Чи правильне твердження? Дощові хмари знаходяться низько над земною поверхнею.
 • Чи правильне твердження? Дощові хмари мають темний колір.
 • Чи правильне твердження? Грозові хмари мають форму ковадла.
 • Що впливає на стан води на Землі?
 • Що є головною рушійною силою кругообігу води?
 • Результатом якого процесу є утворення хмар?
 • Що на суші приводить в рух воду?
 • Що таке джерело?
 • Чи є постійним стан води на Землі?
 • Що таке гирло річки?
 • За який період часу оновлюється водний запас атмосфери?
 • За який період часу оновлюється водний запас Світового океану?
 • Що таке тріщинні води?

Сцени

Пов'язані об'єкти

Айсберги

Айсберги - гігантські або маленькі брили прісного льоду, що дрейфують в морі.

Моря та затоки

В анімації представлені головні моря і морські затоки Землі.

Формування озер

Озера можуть утворюватися як ендогенними, так і екзогенними силами, а також діяльністю людини.

Формування рельєфу суші морськими водами

Морська вода, як зовнішня сила, відіграє важливу роль у формуванні берегової лінії.

Річки і формування рельєфу

Водні потоки річок, як зовнішня сила, відіграють визначну роль у формуванні рельєфу земної поверхні: ерозія, перенос і акумуляція.

Океанічні шари

Чинники довкілля і живий світ морів змінюються залежно від глибини води.

Місцеві вітри

Основні типи місцевих вітрів: гірсько-долинні, бризи і вітри, що дмуть вниз по схилу.

Утворення хмар і опадів, типи хмар

Вода, випаровуючись перетворюється в різноманітні види хмар, а згодом у вигляді опадів повертається назад на земну поверхню.

Підземні води

Підземні води можуть бути ґрунтовими, пластовими або карстовими водами.

Вода (H₂O)

Вода є дуже стабільною сполукою Гідрогену та Оксигену, яка життєво необхідна для життя. У природі вода зустрічається у всіх трьох агрегатних станах.

Водоспад

Потоки води, що падають із крутих обривів, створюють одне з найкрасивіших видовищ планети - водоспади.

Циклони і антициклони помірних широт

Циклони - це повітряні завихрення діаметром декілька тисяч кілометрів, в яких відбувається утворення хмар і опадів.

Атмосферна циркуляція

Різниця між температурою полярних і екваторіальних зон викликає циркуляцію атмосфери, яка зазнає впливу багатьох факторів, включаючи обертання Землі.

Блискавка

Атмосферний електричний розряд, що супроводжується яскравим світловим спалахом і звуковим ефектом.

Континенти і океани

Земна кора поділена на величезні простори суходолу - континенти, між якими розташовані океани.

Карта морського дна

На дні моря добре помітні краї літосферних плит.

Карстовий ландшафт

Карстовий ландшафт містить різні карстові утворення, такі як, наприклад, воронки або сталактити.

Кругообіг кисню в природі

Для більшості живих організмів потрібна наявність кисню. На нашій Землі відбувається його безперервний кругообіг.

Морські течії

Система морських течій утворює глобальний океанічний конвеєр, який істотно впливає на клімат нашої Землі.

Забруднення води

Основними джерелами забруднення води є промисловість, сільське господарство та міста.

Кругообіг азоту в природі

Азот, що міститься в атмосфері Землі, зв'язують бактерії, і потім у формі різних сполук використовують живі організми.

Льодовик (базовий)

Льодовик - великий масив льоду, що утворюється зі снігу, і перебуває в постійному, повільному русі.

Опріснення морської води

В результаті процесу опріснення з морської води отримують питну воду.

Кругообіг карбону

Карбон в результаті фотосинтезу вбудовується у структуру органічних сполук, а в процесі дихання виділяється.

Кругообіг фосфору в природі

Кругообіг фосфору в природі - це рух фосфору через літо-, гідро- та біосферу.

Система водопостачання

Система питного водопостачання забезпечує надходження споживачам води відповідної якості.

Винищення лісів

Винищення лісів має негативний вплив на навколишнє середовище.

Система захисту від паводків

Захисний вал, а у випадку невеликих повеней - річкова дамба, забезпечують захист від паводку.

Станція очищення стічних вод

Стічні води після очищення можуть використовуватися у сільському господарстві і промисловості.

Кругообіг води в природі (початковий рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Карстовий ландшафт (середній рівень)

Карстовий ландшафт містить різні карстові утворення, такі як, наприклад, воронки або сталактити.

Всмоктувальний і нагнітальний (прямої дії) насоси

Нагнітальний та всмоктувальний насоси є одними із найпростіших типів водяних насосів.

Added to your cart.