Кисень (O₂) (базовий рівень)

Кисень (O₂) (базовий рівень)

Безбарвний газ без запаху, важливий компонент атмосфери, незамінний для життя на Землі.

Хімія

Ключові слова

кисень, молекула кисню, гомоядерна молекула, умова для життя, дихання, повітря, ковалентний зв'язок, подвійна зв'язок, сигма-зв'язок, пі зв'язок, неполярний, оксид, екзотермічний, фотосинтез, Неорганічна хімія, Загальна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Об'ємна модель

Кисень (O₂)

Дані

Молярна маса: 31,999 г/моль

Температура плавлення: -218,8 °C

Температура кипіння: -182,9 °C

Властивості

Кисень за кімнатної температури - це безбарвний газ без запаху. Є мало розчинним у воді. За звичайних умов кисень хімічно мало активний, але за високих температур він вступає у реакції з усіма простими речовинами, за винятком галогенів та інертних газів. Його реакції є екзотермічними, продуктами реакцій є оксиди. Кисень підтримує горіння. Живі організми потребують його для своїх фізіологічних процесів.

Поширення в природі, добування

Оксиген є найбільш поширеним елементом на Землі. Його масова частка у земній корі становить 50,5% та об'ємна частка кисню у повітрі - 21%. Рослини виділяють кисень в атмосферу під час процесу фотосинтезу. У лабораторії кисень утворюється під час термічного розкладу калій перманганату, тоді як у промисловості його добувають під час фракційної дистиляції зрідженого повітря за температури -183 ° С.

Застосування

У промисловості кисень використовується для одержання високотемпературного полум'я, під час прямого окиснення титан (IV) оксиду та етену, а також під час добування синтез-газу. Велика кількість кисню використовуються для виробництва чавуну та сталі. У медицині його застосовують при асфіксії.

Кулестержнева модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Дихальна система

Дихальна система відповідає за постачання кисню та виділення вуглекислого газу.

Реакція між воднем і киснем

Суміш газів кисню та водню називають гримучою сумішшю (чи гримучим газом), вона вибухає, якщо її підпалити.

Озоновий шар

Озоновий шар фільтрує небезпечне ультрафіолетове випромінювання Сонця, тому необхідний для земного життя.

Забруднення повітря

Ця анімація демонструє основні джерела забруднення атмосфери: сільськогосподарське, промислове та забруднення повітря містом.

Карбон (ІІ) оксид (CO) (Базовий рівень)

Безбарвний газ без запаху, у високій концентрації дуже токсичний для людини та тварин.

Кисень (O₂) (середній рівень)

Оксиген - найпоширеніший елемент на Землі, необхідний для життя.

Азот (N₂) (базовий рівень)

Безбарвний газ без запаху, хімічно не активний, становить 78,1% атмосфери Землі.

Озон (O₃)

Алотропна модифікація Оксигену, що складається з трьох атомів Оксигену.

Карбон (ІV) оксид (CO₂) (Базовий рівень)

Безбарвний газ без запаху, важчий за повітря. Необхідний для фотосинтезу рослин.

Гемоглобін

Білок, який транспортує кисень, розташований у червоних кров'яних тільцях (еритроцитах).

Чотиритактний двигун Отто

Анімація демонструє роботу чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння. Саме такі двигуни найчастіше використовуються у автомобілях.

Added to your cart.