Гліцеральдегід (C₃H₆O₃)

Гліцеральдегід (C₃H₆O₃)

Найпростіша альдоза, оптично активна сполука.

Хімія

Ключові слова

глицеральдегид, D-глицеральдегид, L-глицеральдегид, альдозами, альдотріоз, стереоізомер, конфігурація, оптично активний, енантіомер, хірал, реакція срібного дзеркала, метаболізм, Органічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

  • D-гліцеральдегід
  • L-гліцеральдегід

Гліцеральдегід (гліцераль) (C₃H₆O₃)

Дані

Молярна маса: 90,08 г/моль

Температура плавлення: 145 °C

Властивості

Гліцеральдегід - це безбарвна, кристалічна речовина, добре розчинна у воді, але погано розчинна в спирті та етері. Має відновні властивості, про що свідчать позитивні результати проб Толленса та Фелінга. Гліцеральдегід - це найпростіша альдоза.

Оптично активний атом Карбону, який має чотири різні замісники, називається хіральним центром. Якщо молекули існують у двох різних просторових структурах, що є дзеркальними зображеннями один одного, які ніяким чином не накладаються, то такі молекули називаються енантіомерами.

Гліцеральдегід також є оптично активною речовиною. Один з енантіомерів обертає площину поляризованого світла за годинниковою стрілкою, тому його називають + гліцеральдегідом або D-гліцеральдегідом, інший - проти годинникової стрілки, тому його називають - гліцеральдегідом, або L-гліцеральдегідом.

D- та L-гліцеральдегіди відіграють важливу роль у визначенні конфігурації (D або L ) оптично активних молекул.

Поширення в природі, добування

Гліцеральдегід добувають разом з дигідроксиацетоном під час окиснення гліцеролу. Він відіграє важливу роль у процесах вуглеводневого обміну речовин у клітинах.

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Оцтовий альдегід (етаналь) (CH₃CHO)

Етаналь належить до класу альдегідів. У промисловості є важливою сировиною та важливим проміжним продуктом.

Формальдегід (метаналь) (CH₂O)

Перший член гомологічного ряду аліфатичних альдегідів.

Етиленгліколь (етан-1,2-діол) (C₂H₆O₂)

Найпростіший діол (двоатомний спирт).

Гліцерин (пропан-1,2,3-тріол) (C₃H₈O₃)

Тріол (триатомний спирт), який часто використовується як інгредієнт кремів та мазей.

Диметиловий етер (C₂H₆O)

Цей безбарвним газ з характерним запахом добувають шляхом дегідратації метанолу.

Діетиловий етер (C₄H₁₀O)

Найвідоміший представник етерів.

Added to your cart.