Бензен (C₆H₆)

Бензен (C₆H₆)

Перший представник гомологічного ряду ароматичних вуглеводнів.

Хімія

Ключові слова

бензол, молекула бензолу, ароматичний вуглеводень, арени, одинарну зв'язок, кратна зв'язок, делокалізований зв'язок, Кекуле, кам'яновугільний дьоготь, сигма-зв'язок, Пі-зв'язок, ароматичне кільце, Органічна хімія, вуглеводень, молекула, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

Бензен (C₆H₆)

Дані

Молярна маса: 78,11 г/моль

Температура плавлення: 5,5 °C

Температура кипіння: 80,1 °C

Теплота згорання: -3267,6 кДж/моль

Густина: 0,8736 г/см³

Властивості

У молекулі знаходиться делокалізована по кільцю стабільна система пі-електронів. Бензен - безбарвна, летка, токсична рідина з характерним запахом. Під час нагрівання сублімується.

Бензен добре розчиняється в органічних розчинниках, також є сам добрим розчинником. Густина бензену є меншою, ніж у води, тому він плаває на її поверхні. Оскільки бензен є ненасиченим, він горить кіптявим полум'ям. Завдяки своїй особливій будові він взаємодіє з бромом за механізмом електрофільного заміщення. Під дією суміші концентрованих нітратної та сульфатної кислот вступає у реакцію нітрування, утворюючи нітробензен.

Поширення в природі, добування

Раніше бензен добували з кам'яновугільної смоли, а сьогодні для цього використовують нафту.

Застосування

Бензен використовується для виробництва фарб, пластмас, пральних порошків, лікарських препаратів та вибухівок.

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Ковалентні зв'язки у молекулах бензолу

У бензолі між атомами вуглецю діють сигма-зв'язки та делокалізовані пі-зв'язки.

Фенол (C₆H₅OH)

Найпростіший із ароматичних гідроксильних сполук.

Стирен (вінілбензен) (C₈H₈)

Безбарвна рідина з запахом, схожим на бензен. Мономер полістирену.

Бензойна кислота (C₆H₅COOH)

Найпростіша ароматична карбонова кислота кислота.

Анілін (C₆H₅NH₂)

Найпростіший ароматичний амін. Його систематична назва - феніламін.

Піримідин

Гетероциклічна органічна сполука, її похідними є тимін, цитозин і урацил.

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Перший член гомологічного ряду алкінів (ацетиленових вуглеводнів).

Етен (етилен) (C₂H₄)

Перший член у гомологічного ряду алкенів.

Нафталін (C₁₀H₈)

Найпростіший поліциклічний ароматичний вуглеводень.

Піридин (C₅H₅N)

Шестичленний гетероцикл з одним атомом Нітрогену. Є токсичною рідиною з неприємним запахом.

Етан (C₂H₆)

Другий член гомологічного ряду аліфатичних алканів.

Added to your cart.